Указы и приказы президента Азербайджанской Республики

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики Об учреждении профессионального праздника работников Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики


«İxrac neft və qaz boru kəmərlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 15 aprel tarixli, 685 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı


«Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə Belarus Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Saziş»i imzalamaq səlahiyyətinin verilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı


«Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə Ukraynanın Nüvə Tənzimlənməsi üzrə Dövlət Komitəsi arasında radiasiya təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlığa dair Saziş»i imzalamaq səlahiyyətinin verilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı


Распоряжение Президента Азербайджанской Республики Об утверждении «Плана комплексных мер по улучшению экологической обстановки в Азербайджанской Республике на 2006-2010 годы»


Azərbaycan Respublikası ilə Koreya Respublikası arasında 2006-cı il mayın 11-də Bakı şəhərində imzalanmış sənədlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı


Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О назначении Э.Б.Мирзоева заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики


Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О назначении О.М.Гаджиева заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики


Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О назначении Р.А.Латифова заместителем министра чрезвычайных ситуаций Азербайджанской Республики


«Fövqəladə hallarda, fövqəladə vəziyyət şəraitində zəruri telekommunikasiya şəbəkələrinin, qurğularının və vasitələrinin istifadəsində üstünlük hüququna malik olan və onların istifadəsini dayandıra, məhdudlaşdıra və ya rabitədən istifadə üçün xüsusi qaydalar tətbiq edə bilən səlahiyyətli dövlət hakimiyyəti orqanlarının siyahısı»nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı


«Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Koreya Respublikasının Tikinti və Nəqliyyat Nazirliyi arasında tikinti sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu»nu imzalamaq səlahiyyətinin verilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı


Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О назначении Ф.Дж.Таги-заде заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики


R.X. Mirzəyevin Azərbaycan Respublikasının fövqəladə hallar nazirinin birinci müavini təyin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı


Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi haqqında Əsasnamənin, Nazirliyin strukturunun və işçilərinin say həddinin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı


«Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi haqqında Əsasnamənin, nazirliyin strukturunun və işçilərinin say həddinin təsdiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 19 aprel tarixli, 394 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı


Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi haqqında Əsasnamənin, Nazirliyin strukturunun və işçilərinin say həddinin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı


2006-cı il martın 27-də Moskva şəhərində imzalanmış «Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Rusiya Federasiyasının mülki müdafiə, fövqəladə hallar və təbii fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə Nazirliyi arasında əməkdaşlığın fəallaşdırılması haqqında Protokol»un təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı


«Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Rusiya Federasiyasının mülki müdafiə, fövqəladə hallar və təbii fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə Nazirliyi arasında əməkdaşlığın fəallaşdırılması haqqında Protokol»u imzalamaq səlahiyyətinin verilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı


Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin fəaliyyətinin təşkil edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı


Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О назначении К.Ф. Гейдарова министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики