Nazirliyin texniki normativ hüquqi aktları

“Yeni smeta-normativ və qiymətqoyma sisteminə aid texniki normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2021-ci il 26 fevral tarixli 20/01-001 nömrəli Qərarının ləğv edilməsi və yeni smeta-normativ və qiymətqoyma sisteminə aid olan texniki normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə

Geri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ FÖVQƏLADƏ HALLAR NAZİRLİYİ

 

QƏRAR 

 

№ 20/01-002 

 

Bakı şəhəri

7 iyun 2022-ci il

 

“Yeni smeta-normativ və qiymətqoyma sisteminə aid texniki normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2021-ci il 26 fevral tarixli 20/01-001 nömrəli Qərarının ləğv edilməsi və yeni smeta-normativ və qiymətqoyma sisteminə aid olan texniki normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə

 

“Dövlət vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilən tikinti obyektləri üçün smeta-normativ və qiymətqoyma sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar bəzi məsələlər barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 9 yanvar tarixli 4 nömrəli Qərarının 2.1-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 19 aprel tarixli 394 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 10.10.4-cü bəndini rəhbər tutaraq

 

qərara alıram:

 

1.      “Tikinti və xüsusi tikinti işləri üzrə Dövlət Element Smeta Normaları (DESN)” – 58 toplu (65 kitab) siyahı üzrə təsdiq edilsin (Əlavə 1).

2.      “Avadanlığın quraşdırılması üzrə Dövlət Element Smeta Normaları (DESNq)” – 38 toplu (39 kitab) siyahı üzrə təsdiq edilsin (Əlavə 2).

3.      “Avadanlığın əsaslı təmiri üçün Dövlət Element Smeta Normaları (DESNqt) – 2 toplu (2 kitab) siyahı üzrə təsdiq edilsin (Əlavə 3).

4.      “Buraxılış-sazlama işləri üzrə Dövlət Element Smeta Normaları (DESNb)” – 10 toplu (10 kitab) siyahı üzrə təsdiq edilsin (Əlavə 4).

5.      “Təmir-tikinti işləri üzrə Dövlət Element Smeta Normaları (DESNt)” – 20 toplu (20 kitab) siyahı üzrə təsdiq edilsin (Əlavə 5).

6.      “Mədəni irs obyektlərində (daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrində) təmir - bərpa işləri üzrə Dövlət Element Smeta Normaları (DESNtb)” – 31 toplu (31 kitab) siyahı üzrə təsdiq edilsin (Əlavə 6).

7.      Metodiki sənədlər – 9 toplu (9 kitab) siyahı üzrə təsdiq edilsin (Əlavə 7).

8.      “Yeni smeta-normativ və qiymətqoyma sisteminə aid texniki normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə” Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2021-ci il 26 fevral tarixli 20/01-001 nömrəli Qərarı ləğv edilsin.

9.       Hüquq idarəsi (İlhamə Turabova) qərarın 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunmasını təmin etsin.

10.       Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş idarəsi (Nailə Mürsəliyeva) qərarın surətinin Hüquq idarəsinə və Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinə çatdırılmasını təmin etsin.

 

Nazir

Kəmaləddin Heydərov

 

 

 

 

   

Əlavə 1

Tikinti və xüsusi tikinti işləri üzrə 

Dövlət Element Smeta Normaları toplularının siyahısı

Topluların sıra nömrəsi

Topluların adı

Toplunun bütöv

işarəsi

1

2

3

1

Torpaq işləri

DESN-91-02-01-2021-D1

2

Dağ-mədən işləri

DESN-91-02 02-2021-D1

3

Qazma-partlayış işləri

DESN-91-02-03-2021-D1

4

Quyular Kitab 1;  kitab 2.

DESN-91-02-04-2021-D1

5

Svaylama işləri. Endirilən  quyular.Qruntların bərkidilməsi Kitab 1;  kitab 2.

DESN-91-02-05-2021-D1

6

Monolit beton və dəmir-beton konstruksiyaları

DESN-91-02-06-2021-D1

7

Yığma beton və  dəmir-beton konstruksiyaları

DESN-91-02-07-2021-D1

8

Kərpic və blokdan konstruksiyalar

DESN-91-02-08-2021-D1

8-ə

Mişarlanmış əhəng daşından və digər inşaat materiallarından iş növləri və konstruksiyalar

DESN-91-02-08-ə-2021- D1

9

Tikinti metal konstruksiyaları

DESN-91-02-09-2021-D1

10

Ağac konstruksiyaları

DESN-91-02-10-2021-D1

11

Döşəmələr

DESN-91-02-11-2021-D1

12

Dam örtükləri

DESN-91-02-12-2021-D1

13

Tikinti konstruksiyalarının və avadanlıqlarının korroziyadan mühafizəsi

DESN-91-02-13-2021-D1

14

Kənd tikililərində konstruksiyalar

DESN-91-02-14-2021-D1

15

Tamamlama işləri

DESN-91-02-15-2021-D1

16

Daxili boru kəmərləri

DESN-91-02-16-2021-D1

17

Su kəməri və kanalizasiya –daxili qurğular

DESN-91-02-17-2021-D1

18

İstilik təchizatı-daxili qurğular

DESN-91-02-18-2021-D1

19

Qaz təchizatı-daxili qurğular

DESN-91-02-19-2021-D1

20

Hava ventilyasiyası və kondisiyalaşdırılması

DESN-91-02-20-2021-D1

21

Müvəqqəti yığılan - sökülən bina və qurğular

DESN-91-02-21-2021-D1

22

Su kəməri. Xarici xətlər

DESN-91-02 -22-2021-D1

23

Kanalizasiya-xarici şəbəkələr

DESN-91-02-23-2021-D1

24

İstilik təchizatı və qaz kəmərləri-xarici xətlər

Kitab 1;  kitab 2.

DESN-91-02-24-2021-D1

25

Magistral və mədən boru kəmərləri

DESN-91-02-25-2021-D1

25D

Sualtı boru kəmərlərinin çəkilməsi

DESN-91-02-25D-2021-D1

26

İstilik izolyasiya işləri

DESN-91-02-26-2021-D1

27

Avtomobil yolları

DESN-91-02-27-2021-D1

28

Dəmir yolları

DESN-91-02-28-2021-D1

29

Tunellər və metropolitenlər, Kitab 1;  kitab 2.

DESN-91-02-29-2021-D1

30

Körpülər və borular

DESN-91-02-30-2021-D1

31

Aerodromlar

DESN-91-02-31-2021-D1

32

Tramvay yolları

DESN-91-02-32-2021-D1

33

Elektrik ötürücü xətləri, Kitab 1.

DESN-91-02-33-2021-D1

34

Rabitə, radioyayım və televiziya  qurğuları. Kitab 2.

DESN-91-02-34-2021-D1

35

Dağ-keçid işləri

DESN-91-02-35-2021-D1

36

Hidrotexniki qurğuların torpaq konstruksiyaları

DESN-91-02-36-2021-D1

37

Hidrotexniki qurğuların beton və dəmir-beton konstruksiyaları – ( kitab 1; kitab 2).

 

DESN-91-02-37-2021-D1

38

Hidrotexniki qurğuların daş konstruksiyaları 

Kitab 1;  kitab 2.

DESN-91-02-38-2021-D1

39

Hidrotexniki qurğuların metal konstruksiyaları

Kitab 1;  kitab 2.

DESN-91-02-39-2021-D1

40

Hidrotexniki qurğuların ağac konstruksiyaları

DESN-91-02-40-2021-D1

41

Hidrotexniki qurğularda hidroizolyasiya işləri

DESN-91-02-41-2021-D1

42

Sahilbərkitmə işləri

DESN-91-02-42-2021-D1

43

Slip və stapellərin  gəmidaşıma yolları

DESN-91-02-43-2021-D1

44

Sualtı (dalğıc)  tikinti işləri

DESN-91-02-44-2021-D1

45

Sənaye sobaları və boruları

DESN-91-02-45-2021-D1

46

Bina və qurğuların yenidən qurulması ilə bağlı işlər

DESN-91-02-46-2021-D1

47

Yaşıllaşdırma. Qoruyucu meşəsalma.

DESN-91-02-47-2021-D1

48

Neft və qaz quyuları

DESN-91-02-48-2021-D1

49

Dəniz şəraitində neft və qaz quyuları

DESN-91-02-49-2021-D1

50

Kran gəmilərinin köməyi ilə metal

konstruksiyaların quraşdırılması

DESN-91-02-50-2021-D1

51

Stasionar  dəniz  özüllərinin  tikintisi   

DESN-91-02-51-2021-D1

52

Estakada və estakadayanı meydançaların tikintisi

DESN-91-02-52-2021-D1

53

Dənizdə estakada və estakadayanı  meydançalarda  boru kəmərlərinin çəkilməsi

DESN-91-02-53-2021-D1

54

Dənizdə və quruda  metalkonstruksiyalarda korroziya əleyhinə mühafizə işləri

DESN-91-02-54-2021-D1

55

Dərin dəniz özüllərinin tikintisi

DESN-91-02-55-2021-D1

56

Sualtı  texniki dalğıc  işləri

DESN-91-02-56-2021-D1

 

 

Cəmi: 58 toplu (65 kitab)

 

 

 

 

 

 

 

   

Əlavə 2

 

Avadanlığın quraşdırılması  üzrə 

Dövlət Element Smeta Normaları toplularının siyahısı

Topluların sıra nömrəsi

Topluların adı

Toplunun bütöv

işarəsi

1

2

3

1

Metal emalı avadanlıqları

DESNq-91-03-01-2021-D1

2

Ağac emalı avadanlıqları

DESNq-91-03-02-2021-D1

3

Qaldırıcı nəqliyyat avadanlıqları

DESNq-91-03-03-2021-D1

4

Doğrayıb-üyütmə, zənginləşdirmə və aqlomerasiya avadanlıqları

DESNq-91-03-04-2021-D1

5

Çəki avadanlıqları

DESNq-91-03-05-2021-D1

6

İstilik-güc avadanlıqları

DESNq-91-03-06-2021-D1

7

Kompressor qurğuları, nasos və ventilyatorlar

DESNq-91-03-07-2021-D1

8

Elektrik texniki qurğular –(Kitab 1;

Kitab 2).

DESNq-91-03-08-2021-D1

8D

Dənizdə elektrik-quraşdırma işləri

DESNq-91-03- 8D-2021-D1

9

Elektrik sobaları

DESNq-91-03-09-2021-D1

10

Rabitə avadanlıqları

DESNq-91-03-10-2021-D1

11

Cihazlar, avtomatlaşdırma və hesablama texnikası vasitələri.

DESNq-91-03-11-2021-D1

12

Texnoloji boru kəmərləri

DESNq-91-03-12-2021-D1

14

Yayma  istehsal avadanlıqları

DESNq-91-03-14-2021-D1

15

Qazların təmizlənməsi üçün avadanlıqlar

DESNq-91-03-15-2021-D1

16

Qara metallurgiya müəssisələrinin avadanlıqları

DESNq-91-03-16-2021-D1

17

Əlvan metallurgiya müəssisələrinin avadanlıqları

DESNq-91-03-17-2021-D1

18

Kimya və neft emalı sənayesi müəssisələrinin avadanlıqları

DESNq-91-03-18-2021-D1

20

Dəmir yolu nəqliyyatında siqnallaşdırma, mərkəzləşdirmə, blokirovka və kontakt şəbəkələrinin avadanlıqları

DESNq-91-03-20-2021-D1

21

Metropoliten və tunel avadanlıqları

DESNq-91-03-21-2021-D1 

22

Su-elektrik stansiyaları və hidrotexniki  qurğuların avadanlıqları

DESNq-91-03-22-2021-D1

23

Elektrotexnika sənayesi müəssisələrinin avadanlıqları

DESNq-91-03-23-2021-D1

24

Tikinti materialları  sənayesi müəssisələrinin avadanlıqları

DESNq-91-03-24-2021-D1

26

Toxuculuq sənayesi müəssisələrinin avadanlıqları

DESNq-91-03-26-2021-D1

27

Poliqrafiya sənayesi müəssisələrinin avadanlıqları

DESNq-91-03-27-2021-D1

28

Yeyinti sənayesi  müəssisələrinin avadanlıqları

DESNq-91-03-28-2021-D1

29

Teatr-tamaşa müəssisələrinin avadanlıqları

DESNq-91-03-29-2021-D1

30

Taxıl anbarları və taxıl emalı müəssisələrinin avadanlıqları

DESNq-91-03-30-2021-D1

31

Kinomatoqrafiya müəssisələrinin avadanlıqları

DESNq-91-03-31-2021-D1

32

Elektron sənayesi və rabitə vasitələri sənayesi müəssisələrinin avadanlıqları

DESNq-91-03-32-2021-D1

33

Yüngül sənaye  müəssisələrinin avadanlıqları

DESNq-91-03-33-2021-D1

34

Tibb sənayesi müəssisələrinin və səhiyyə idarələrinin avadanlıqları

DESNq-91-03-34-2021-D1

35

Kənd təsərrüfatı istehsalat avadanlıqları

DESNq-91-03-35-2021-D1

36

Məişət xidməti və kommunal təsərrüfatı müəssisələrinin avadanlıqları

DESNq-91-03-36-2021-D1

37

Ümumi təyinatlı avadanlıqlar

DESNq-91-03-37-2021-D1

38

İstehsalat baza şəraitində texnoloji metal konstruksiyaların hazırlanması

DESNq-91-03-38-2021-D1

39

Quraşdırma  qaynaq birləşmələrinə nəzarət

DESNq-91-03-39-2021-D1

40

Material resurslarının və avadanlığın Dövlət Element Smeta normalarında nəzərdə tutulduğundan əlavə yerdəyişdirilməsi

 

DESNq-91-03-40-2021-D1

 

Cəmi: 38 toplu (39 kitab)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Əlavə 3

 

Avadanlığın əsaslı təmiri üçün

Dövlət Element Smeta Normaları toplularının siyahısı

Topluların sıra nömrəsi

 

Topluların adı

 

Toplunun bütöv

işarəsi

1

2

3

1

Liftlərin avadanlığının modernləşdirilməsi və əsaslı təmiri

DESNqt-91-06-01-2021-D1

2

Boru kəmərlərinin armaturlarının yoxlanılması

DESNqt 91-06-02-2021-D1

 

Cəmi: 2 toplu (2 kitab)

 

 

 

 

 

 

 

   

Əlavə 4

 

Buraxılış-sazlama işləri üzrə 

Dövlət Element Smeta Normaları toplularının siyahısı

Topluların sıra nömrəsi

 

Topluların adı

 

Toplunun bütöv

işarəsi

1

2

3

1

Elektrotexniki qurğular

DESNb-91-04-01-2021-D1

2

Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri

DESNb-91-04-02-2021-D1

3

Havanın ventilyasiya və kondisiyalaşdırılma sistemləri

DESNb-91-04-03-2021-D1

4

Qaldırıcı-nəqliyyat avadanlıqları

DESNb-91-04-04-2021-D1

5

Metal emalı avadanlıqları

DESNb-91-04-05-2021-D1

6

Soyuducu və kompressor qurğuları

DESNb-91-04-06-2021-D1

7

İstilik enerji avadanlıqları

DESNb-91-04-07-2021-D1

8

Ağac emalı avadanlıqları

DESNb-91-04-08-2021-D1

9

Su təchizatı və kanalizasiya qurğuları

DESNb-91-04-09-2021-D1

10

Dəmiryolu nəqliyyatında avtomatika və telemexanika qurğuları 

DESNb-91-04-16-2021

 

 

Cəmi: 10 toplu (10 kitab)

 

 

 

 

 

 

   

Əlavə 5

 

Təmir-tikinti işləri üzrə

Dövlət Element Smeta Normaları toplularının siyahısı

Topluların sıra nömrəsi

 

Topluların adı

 

Toplunun bütöv

işarəsi

1

2

3

1

Torpaq işləri

DESNt-91-04-51-2021-D1

2

Özüllər

DESNt-91-04-52-2021-D1

3

Divarlar

DESNt-91-04-53-2021-D1

4

Örtüklər

DESNt-91-04-54-2021-D1

5

Arakəsmələr

DESNt-91-04-55-2021-D1

6

Oyuqlar

DESNt-91-04-56-2021-D1

7

Döşəmələr

DESNt-91-04-57-2021-D1

8

Damlar, dam örtükləri

DESNt-91-04-58-2021-D1

9

Pilləkənlər, artırmalar

DESNt-91-04-59-2021-D1

10

Soba işləri

DESNt-91-04-60-2021-D1

11

Suvaq işləri

DESNt-91-04-61-2021-D1

12

Rəngsazlıq işləri

DESNt-91-04-62-2021-D1

13

Şüşə, divar kağızı və üzləmə  işləri

DESNt-91-04-63-2021-D1

14

Yapma işləri

DESNt-91-04-64-2021-D1

15

Daxili sanitar-texniki işləri

DESNt-91-04-65-2021-D1

16

Xarici mühəndis şəbəkələri

DESNt-91-04-66-2021-D1

17

Elektrik- quraşdırma işləri

DESNt-91-04-67-2021-D1

18

Abadlaşdırma

DESNt-91-04-68-2021-D1

19

Digər təmir-tikinti işləri

DESNt-91-04-69-2021-D1

20

Dəniz estakadalarının, özüllərinin və sualtı boru kəmərlərinin kompleks təmiri

DESNt-91-04-70-2021-D1

 

Cəmi: 20 toplu (20 kitab)

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Əlavə 6

 

Mədəni irs obyektlərində (daşınmaz  tarix və mədəniyyət abidələrində) təmir - bərpa işləri üzrə Dövlət Element Smeta Normaları toplularının siyahısı

Topluların sıra nömrəsi

 

Topluların adı

 

Toplunun bütöv

işarəsi

1

Mədəni irs obyektləri zonalarında memarlıq-arxeoloji torpaq işləri

DESNtb-91-04-01-2022

2

But daşından olan bünövrələrin və konstruksiyaların bərpası və yenidən qurulması

DESNtb-91-04-02-2022

3

Kərpic tikintilərinin bərpası və yenidən qurulması

DESNtb-91-04-03-2022

4

Təbii daşdan bəzək strukturlarının bərpası və yenidən qurulması

DESNtb-91-04-04-2022

5

Taxta konstruksiyalar və detalların bərpası və yenidən qurulması

DESNtb-91-04-05-2022

6

Dam örtüyünün bərpası və yenidən qurulması

DESNtb-91-04-06-2022

7

Metal konstruksiyaların və bəzək elementlərinin bərpası və yenidənqurulması

DESNtb-91-04-07-2022

8

Suvağın bərpası və yenidənqurulması

DESNtb-91-04-08-2022

9

Süni mərmərdən olan üzlüklərin bərpası və yenidən qurulması

DESNtb-91-04-09-2022

10

Fasadların və interyerin rəng qatının bərpası və yenidənqurulması

DESNtb-91-04-10-2022

11

Keramik dekor elementlərinin bərpası və yenidənqurulması

DESNtb-91-04-11-2022

12

Memarlıq yapma dekor elementlərinin bərpası və yenidənqurulması

DESNtb-91-04-12-2022

13

Ağac üzərində oymanın bərpası və yenidənqurulması

DESNtb-91-04-13-2022

14

Mebellərin bərpası

DESNtb-91-04-14-2022

15

Parket döşəmənin bərpası və yenidənqurulması

DESNtb-91-04-15-2022

16

Əlvan metallardan bədii məmulatların yenidən qurulması

DESNtb-91-04-16-2022

17

Metal konstruksiyalarda döymə və

naxışlama işləri

DESNtb-91-04-17-2022

18

Naxışlanmış səthlərin bərpası

DESNtb-91-04-18-2022

19

Yumşaq mebellərin bərpası-tamamlama

və üzləmə işləri

DESNtb-91-04-19-2022

20

Qızıl səthlərin bərpası və

yenidənqurulması

DESNtb-91-04-20-2022

21

Müxtəlif işlər

DESNtb-91-04-21-2022

22

Pəncərə və qapı cihazlarının bərpası və

yenidənqurulması

DESNtb-91-04-22-2022

23

Parça və qobolenlərin bərpası və

yenidənqurulması

DESNtb-91-04-23-2022

24

Bədii toxunmaların bərpası

DESNtb-91-04-24-2022

25

Qalvanik üsulla metal məmulatlarının

bədii işlənməsi

DESNtb-91-04-25-2022

26

Əlvan metal və büllur asmalardan dekorativ tətbiqi incəsənət obyektlərinin bərpası və

yenidənqurulması

DESNtb-91-04-26-2022

27

Dekorativ tətbiqi sənət əsərlərinin

bərpası və yenidənqurulması

DESNtb-91-04-27-2022

28

Monumental və dəzgah boyakarlığının bərpası

DESNtb-91-04-28-2022

29

Memarlıq abidələrində tam və qismən

itirilmiş dekorativ tətbiqi monumental

boyakarlığın bərpası

DESNtb-91-04-29-2022

30

Mozaikanın bərpası və yenidənqurulması

DESNtb-91-04-30-2022

31

Dekorativ tətbiqi incəsənət əşyaları kəhrəba dəstinin bərpası və yenidən qurulması

DESNtb-91-04-31-2022

 

 

Cəmi: 31 toplu (31 kitab)

 

 

 

 

 

Əlavə 7

 

Metodik sənədlərin siyahısı

 

1.      Tikinti, quraşdırma, xüsusi tikinti və buraxılış - sazlama işləri üçün Dövlət Element Smeta Normalarının hazırlanması qaydaları haqqında metodik göstərişlər.

2.      Tikintidə tətbiq edilən materialların, məmulatların, konstruksiyaların, mebel-inventar və avadanlıqların cari smeta qiymətləri toplularının, bina və qurğuların tikintisi və əsaslı təmiri üçün yükdaşımaların cari smeta qiymətləri toplularının işlənilməsi üzrə metodik göstərişlər.

3.      Tikintidə smeta gəlirinin səviyyəsinin təyini üzrə metodik göstərişlər.

4.      Tikintidə üstəlik xərclərin təyini üzrə metodik göstərişlər.

5.      Tikintidə material sərfi normalarının hazırlanması qaydaları.

6.      Tikintidə istifadə olunan resursların cari qiymətlərininmonitorinqinin aparılması, tikinti maşınlarının və avtonəqliyyat vasitələrinin istismarının cari smeta qiymətləri toplularının tərtibi üzrə metodik göstərişlər.

7.      Azərbaycan Respublikası ərazisində tikinti məhsulunun dəyərinin təyin edilməsi metodikası.

8.      Tikinti üçün yükdaşımaların Respublika smeta qiymətlərinin müəyyənləşdirilməsi üzrə normativlər toplusu. I hissə. Avtomobil nəqliyyatı ilə yükdaşımalar.

9.      Tikinti üçün yükdaşımaların Respublika smeta qiymətlərinin müəyyənləşdirilməsi üzrə normativlər toplusu. II hissə. Dəniz şəraitində tikinti üçün yükdaşımalar.

 

Cəmi: 9 toplu (9 kitab)