Государственное агентство по регулированию ядерной и радиологической деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать необходимые меры по обеспечению безопасности в сфере ядерной и радиологической деятельности на территории страны. 06 Декабря 2023 года


Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики продолжает выполнять возложенные на него обязательства, в том числе, работу по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 06 Декабря 2023 года


Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям в соответствии со своими полномочиями продолжает осуществление мероприятий в отношении незаконного строительства на территории республики. 05 Декабря 2023 года


На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в городе Хачмаз и необходимости оказания спасательной помощи.


За минувшие сутки на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о 4 случаях пребывания в неисправном лифте в городе Баку.


В Галагаинском районе города Сабирабад сгорели горючие конструкции крыши птицефабрики общей площадью 330 м² на площади 270 м². Остальная часть цеха и близлежащие цеха были защищены от огня. Пожар потушен подразделениями пожарной охраны.Xidmət yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarının tələblərinə riayət olunmasına nəzarəti təmin edir, yanğın təhlükəsizliyi sahəsində məcburi qaydada sertifikatlaşdırılan məhsulların və xidmətlərin sertifikatlaşdırılmasını, həmçinin yanğın təhlükəsizliyi sahəsində idarəetməni, əlaqələndirməni və dövlət yanğın nəzarətini həyata keçirir.

 
 

Yanğın təhlükəsizliyi

Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətində mütamadi olaraq ölkə ərazisində yanğın təhlükəsizliyinin vəziyyəti müzakirə olunur, Dövlət Yanğın Nəzarəti qurumlarının fəaliyyəti istiqamətləndirilir, yanğın təhlükəsizliyi sahəsində idarəetmə təkmilləşdirilir, yanğın təhlükəsizliyinin monitorinqini və proqnozlaşdırılmasını həyata keçirmək məqsədilə tədbirlər müəyyənləşdirilir.

 

Əhalinin marifləndirilməsi

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti əhalini yanğın təhlükəsizliyi bilgiləri ilə maarifləndirmək məqsədilə müxtəlif mövzuları əhatə edən regional seminarlar keçirir, yerlərdə yanğına qarşi təbliğat xarakterli səyyar foto – sərgilər nümayiş etdirir.

 

Beynəlxalq əlaqələr

 

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti müvafiq beynəlxalq təşkilatlar və xarici dövlətlərin yanğın nəzarəti orqanları ilə öz səlahiyyətləri daxilində əməkdaşlıq etmək və təcrübə mübadiləsi aparmaq hüququna malikdir.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti müvafiq beynəlxalq təşkilatlar və xarici dövlətlərin yanğın nəzarəti orqanları ilə öz səlahiyyətləri daxilində əməkdaşlıq etmək və təcrübə mübadiləsi aparmaq hüququna malikdir.