The State Agency for Safe Working in Industry and Mountain-Mining Control of the Ministry of Emergency Situations held a tree planting campaign as part of the Green World Solidarity Year. 09 April 2024


Ministry of Emergency Situations will operate in an enhanced mode during the Ramadan holiday. 09 April 2024


Ministry of Emergency Situations of the Republic of Azerbaijan continues to fulfill its responsibilities, including the protection of the population and territories from natural and man-made emergency situations. 09 April 2024


The "112" hotline of the Ministry of Emergency Situations received information that a person remained helpless behind the closed door in an apartment in Binagadi district of Baku city.


Over the past day, the "112" hotline of the Ministry of Emergency Situations (MES) received information about two cases of being trapped in the elevators in Baku.


The combustible constructions of the roof of the stable with a total area of 40 sq m burned in an area of 20 sq m in Kahrizli village of Goranboy district. The rest...Nüvə və Radioloji Fəaliyyətin Tənzimlənməsi üzrə Dövlət Agentliyi əhalinin və ərazilərin nüvə və radiasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasında, nüvə və radioloji fəaliyyətin tənzimlənməsi sahəsində dövlət siyasətinin hazırlanmasında iştirak edən, bu siyasətin həyata keçirilməsini təmin edən və həmin sahədə dövlət nəzarətini həyata keçirən icra hakimiyyəti orqanıdır.

 
 

Vahid siyasət

Nüvə və radioloji fəaliyyət sahəsində vahid dövlət siyasətinin və tənzimlənməsinin hazırlanmasında iştirak edir və bu siyasətin həyata keçirilməsini təmin edir;

 

Təhlükəsizliyin tənzimlənməsi

Nüvə və radioloji fəaliyyətin təhlükəsizliyinin tənzimlənməsi mexanizmini müəyyən edir. Nüvə və radioloji fəaliyyətin həyata keçirilməsinə və təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə nəzarət edir. Nüvə və radiasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində aşkar edilmiş pozuntulara qarşı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müvafiq tədbirlər görür;

 

Qanunvericilik

Nüvə və radiasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində norma və qaydalara riayət olunmasına nəzarət edir. Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər istiqamətlərdə də fəaliyyət göstərir.

 

Rentgen və kompüter-tomoqrafiya müayinələri ilə bağlı fəaliyyətlərə "xüsusi icazə" almış müəssisələrin siyahısı

Fiziki şəxslər üçün

Hüquqi şəxslər üçün

Xüsusi icazədə göstərilən fəaliyyət növlərinin həyata keçirilməsi ilə məşğul olan mütəxəssislərin SİYAHISI

Hüquqi şəxsin (müəssisənin/təşkilatın) və ya Hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxsin malik olduğu rentgen aparatları (qurğuları) və digər ionlaşdırıcı şüalanma generatorları haqqında illik inventarizasiya məlumatları

Radiasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə İstehsalat Nəzarəti Proqramı

Tibb müəssisələrində qəzaların qarşısının alınması və nəticələrinin ləğv edilməsi Proqramı

Hüquqi şəxsin (müəssisənin/təşkilatın) və ya Hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxsin malik olduğu radioaktiv mənbələr və radioaktiv mənbəli avadanlıqlar (cihazlar, qurğular) haqqında İllik inventarizasiya məlumatları

Tibbi Rentgen Avadanlığının İstismarı Zamanı Radiasiya Təhlükəsizliyinin Təmin Olunmasına Dair Təlimat


İonlaşdırıcı şüalanma mənbələrinin Rentgen defektoskopiyası zamanı Təlimat

İonlaşdırıcı şüalanma mənbələrindən istifadə etməklə radionuklid və rentgen defektoskopiyası işləri həyata keçirilərkən
Radiasiya təhlükəsizliy
i

İonlaşdırıcı şüalanma mənbələrinin radionuklid defektoskopiyası işlərində istifadəsi zamanı radiasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasına dair

Qamma və neytron qapalı ionlaşdırıcı şüalanma mənbələrindən (İŞM) istifadə etməklə geofiziki tədqiqat işləri həyata keçirilərkən Radiasiya təhlükəsizliyi


Quraşdırılma ilə məşğul olan radiasiya təhlükəsizliyinə cavabdeh şəxsin vəzifə borclarını və hüquqları


Radioaktiv materialların siyahısı

Ərazi, müəssisə və təşkilatların radioloji-gigiyenik pasportlarının forması və tərtib edilməsi Qaydası

Nüvə və radiasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə nəzarət üçün yoxlama suallarının siyahısı