Geri

Nüvə və radiasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə nəzarət üçün yoxlama suallarının siyahısı