Multimedia

Служба Спасения Особого Риска (2017)

  • 15 Марта 2017 года

Сообщение Пресс-службы МЧС

  • 12 Мая 2020 года

Сообщение Пресс-службы МЧС

  • 12 Мая 2020 года

Сообщение Пресс-службы МЧС

  • 11 Мая 2020 года

Сообщение Пресс-службы МЧС

  • 11 Мая 2020 года

FHN Mülkü Müdafiə İşinin Təşkili Baş İdarəsi tərəfindən Qazax, Göyçay, Lənkəran, Şəki şəhərlərində keçirilmiş kompleks Mülkü Müdafiə təlimləri və əhalinin köçürülməsi haqqında video material

  • 10 Мая 2020 года

МЧС продолжает проведение дезинфекционных работ

  • 29 Апреля 2020 года

МЧС продолжает мероприятия по социальной поддержке

  • 28 Апреля 2020 года

ЧС Азербайджана постоянно обновляет материально-техническую базу

  • 22 Апреля 2020 года