Multimedia

Служба Спасения Особого Риска (2017)

  • 15 Марта 2017 года

Академия МЧС объявляет о наборе курсантов

  • 29 Марта 2016 года

На страже безопасности

  • 12 Января 2016 года

Обращение МЧС об опасности угарного газа

  • 29 Декабря 2015 года

Общие сведения Министерства по Чрезвычайным Ситуациям

  • 29 Марта 2015 года

FHN Akademiyasının maddi-texniki və metodiki bazası möhkəmlənir

  • 12 Ноября 2011 года

Daşqınla mübarizə

  • 10 Сентября 2011 года

Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi

  • 06 Сентября 2011 года

Aviasiya dəstəsi

  • 11 Мая 2011 года