Fəaliyyət istiqamətləri

Əhatə etdiyi ərazidə istismarda olan bina və qurğuların texniki təhlükəsizliyinin monitorinqini həyata keçirir;
əhatə etdiyi ərazidə fövqəladə halların qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılmasını öz səlahiyyətləri daxilində həyata keçirir;
əhatə etdiyi ərazidə öz səlahiyyətləri daxilində üçüncü məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların tikintisinin bütün mərhələlərində monitorinqi həyata keçirir;
fövqəladə hallarda çevik reaksiya verilməsini təşkil edir;
Qanunvericilikdə müəyyən edilmiş digər istiqamətlərdə də fəaliyyət göstərir;