Normativ - hüquqi sənədlər

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası
  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 aprel 2006-cı il tarixli, 394 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi haqqında Əsasnamə”

  

«Yanğın təhlükəsizliyi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu

  

«Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətkeçmə haqqında» Azərbaycan Respublikasınm Qanunu

  

AR DİN-nin 115 №-li 25.03.2003-cü il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş «Yanğından mühafizənin Xidmət Nizamnaməsi»

  

AR DİN-nin 278 №-li 22.07.2002-ci il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikası DİN-nin Yanğın təhlükəsizliyi xidmətinin Döyüş Nizamnaməsi»

  

AR DİN-nin 369 №-li 04.10.2002-ci il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş «Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi Xidmətinin şəxsi heyətinin hazırlıq Proqramı»

  

AR Nazirlər Kabinetinin 73 №-li 20.04.2000-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş (qismən istifadə olunur - xidmət illərinə görə haqqın ödənilməsi müddəaları üzrə) «Azərbaycan Respublikası DİN-nin polis əməkdaşlarına verilən fasiləsiz xidmət illərinə görə haqqın, əlavə haqların, kompensasiyaların, müavinətlərin və başqa ödənişlərin məbləği və təyin edilməsi Qaydaları»

  

AR DİN-nin 326 №-li 27.09.1999-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş «Daxili işlər orqanlarında yol-nəqliyyat hadisələrinin qeydiyyatı və uçotu barədə Təlimat»

  

«DİN-nin orqanlarının, müəssisə və təşkilatlarının ərzaq, geyim forması, mebel ləvazimatı ilə təmin olunması, avtoşinlərin və akkumulyator batareyalarının istismarı üzrə müvəqqəti normaların təsdiqi haqqında» AR DİN-nin 184 №-li 29.05.1998-ci il tarixli əmri (qismən istifadə olunur - geyim formasının təchizat normaları istisna olmaqla)

  

AR DİN-nin 23 №-li 13.01.1995-ci il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikası DİN sistemində nəqliyyat vasitələrinin illik maksimum yürüş normaları»

  

AR DlN-nin 14 №-li 05.01.1994-cü il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikası DlN-nin yanğından mühafizə sistemində yanğınsöndürmə avtomobili sürücüsü ixtisası verilməsi, sürücülərin işləməyə buraxılması və onlara ixtisas dərəcəsi verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə»

  

AR DlN-nin 366 №-li 09.06.1993-cü il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş «Avtomobil nəqliyyat vasitələrinin 100 km yürüşünə qazın sərfi normaları», «Nəqliyyat vasitələrinin 100 km yürüşünə avtobenzin və dizel yanacağının xətti sərf normaları»

  
AR DİN-nin 365 №-li 09.06.1993-cü il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş «Yanğınsöndürmə avtomobillərinin mühərriklərinin xüsusi aqreqatlarla və stasionar rejimdə yüksüz işləməsinə sərf olunan maye yanacağın normaları»   

SSRİ DİN-nin 241 №-li 09.10.1989-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş «SSRİ DİN yanğından mühafizənin rabitə xidməti üzrə Təlimat»

  

Dövlət idarələri işçilərinin həmkarlar ittifaqı MK-nin Rəyasət heyətinin 28 №-li 17.05.1984-cü il tarixli protokolu ilə təsdiq edilmiş «SSRİ DİN Yanğından mühafizə təşkilatlarında texniki təhlükəsizlik qaydaları»