Multimedia

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyasında hərbi andın qəbulu və məzun buraxılışı

  • 16 October 2019

Special Risky Rescue Service

  • 11 May 2011

Caspian Basin Accident-Rescue Service

  • 11 May 2011

"Khazar 2010" tactical training

  • 13 October 2010

State Agency for Safe Working in Industry and Mountain-Mine Control

  • 13 January 2010

State Fire Protection Service

  • 20 December 2009

"Khazar 2009" tactical training

  • 05 May 2009