Fəlakət risklərinin azaldılması üzrə Sendai sənədinə dair Milli Strateqiya

.