Fəaliyyət istiqamətləri

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi Naxçıvan Muxtar Respublikasında təbii fəlakətlərin, texnogen xarakterli qəzaların və yanğınların qarşısının alınmasını, onların nəticələrinin aradan qaldırılmasını, belə hallarda xilasetmə və bərpa işləri üzrə müvafiq orqanların fəaliyyətinin idarə olunmasını, mülki müdafiə işinin təşkilini və həyata keçirilməsini təmin edən icra hakimiyyəti orqanıdır.