Rəhbərlik haqqında məlumat

Elxan Eldar oğlu Vəliyev

Polkovnik