Normativ - hüquqi sənədlər

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası
   

Mülki Müdafiə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu № 420-1Q, Bakı səhəri, 30 dekabr 1997-ci il.

   

“Mülki Müdafiə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı № 700, Bakı şəhəri, 18 aprel 1998-ci il.

  

“Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətkeçmə haqqında” Azərbaycan Respublikasının   22 iyun 2010-cu il tarixli 1057-IIIQ № li Qanunu.

  

“Dövlət qulluğu”  haqqında Azərbaycan Respublikasının 21 iyul 2000-ci il tarixli 926-IQ № li Qanunu.

  
Azərbaycan Respublikasının Hərbi Nizamnamələri. Azərbaycan Respublikasının 23 sentyabr 1994-cü il tarixli 885 № li Qanunu ilə təsdiq edilmişdir.   

Şəhərsalmanın əsasları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu № 684, Bakı şəhəri,      11 iyun 1999-cu il.

  

Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu № 878-IQ, Bakı şəhəri, 16 may 2000-ci il.

  

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Sərəncamı № 1182, Bakı şəhəri, 16 dekabr 2005-ci il.

  

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi haqqında Əsasnamənin, nazirliyin strukturunun və işçilərinin say həddinin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı № 394, Bakı şəhəri, 19 aprel 2006-cı il.

  

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi haqqında Əsasnamə. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 aprel 2006-cı il tarixli 394№ li fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

  

Fövqəladə halların qarşısının alınması və belə hallarda fəaliyyət üzrə Azərbaycan Dövlət Sistemi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı № 239, Bakı şəhəri,            30 aprel 1992-ci il.

  

Sülh və Müharibə dövrlərindəki fövqəladə hallarda Azərbaycan Respublikasında əhalinin köçürülməsi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı № 438, Bakı şəhəri, 6 avqust 1993-cü il.

  
Mülki Müdafiənin təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı № 193, Bakı şəhəri, 25 sentyabr 1998-ci il. 
  

Təsdiq olunmuş şəhərsalma sənədləri üzrə yeni obyektlərin yerləşdirilməsi, bina və qurğularda yenidən planlaşdırma aparılması, mövcud şəhərsalma obyektlərində dəyişikliklər edilməsinin tərtibatçılarla və sənədləri təsdiq edən müvafiq icra hakimiyyəti orqanları ilə razılaşdırılması qaydalarının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı   № 160, Bakı şəhəri, 4 sentyabr 2000-ci il.

  

Təhlükə potensiallı obyektlərin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı № 94, Bakı şəhəri, 10 may 2001-ci il.

  

«Dövlət və yerli əhəmiyyətli hidrotexniki qurğuların siyahısının, mühafizə rejimi və   təhlükəsizliyi üzrə Təsnifatı»nın, «Hidrotexniki qurğuların dövlət reyestrinin tərtib olunması və aparılması Qaydaları»nın və «Mühafizə zonalarının ölçüləri, sərhədləri və istifadəsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı № 109,  Bakı şəhəri, 21 avqust 2003-cü il.

  

“İstismar olunan ixrac neft boru kəmərlərinin “Mühafizə zonası”nın müəyyənləşdirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı № 167, Bakı şəhəri, 2 noyabr 2004-cü il.

  

“Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi tərəfindən tikinti işlərinin dayandırılması haqqında Qaydalar”ın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı № 154, Bakı şəhəri, 04 oktyabr 2007-ci il.

  

“I, II və III məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların təsnifatı”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı № 214, Bakı şəhəri, 16 sentyabr  2008-ci il.

  

“Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən tikinti sahəsində dövlət nəzarətinin mərhələlərlə həyata keçirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı № 272, Bakı şəhəri, 5 dekabr 2008-ci il.

  

“Azərbaycan Respublikası ərazisində mənzil fondunun texniki cəhətdən saz halda saxlanılması Qaydaları”, Azərbaycan Respublikası Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsi sədrinin 07 fevral 2003-cü il tarixli  21 № li əmri.