Ümumi məlumat

Bakı Regional Mərkəzi - fövqəladə  hallar nazirinin 24 may 2006 - cı il tarixli 11 nömrəli əmri ilə yaradılmışdır.

Bakı Regional Mərkəzi haqqında Əsasnamə - fövqəladə hallar nazirinin 16 oktyabr 2009 - cu il tarixli 076a  saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir.

Əhatə etdiyi ərazi barədə qısa məlumat
Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhəri özündə 12 inzibati rayonu birləşdirir və Abşeron yarımadasının cənubunda, Xəzər dənizinin sahilində yerləşir:

ərazisi  - 2140 kv. km
əhalisi - 3 milyona yaxındır.

Bakı şəhəri:
seysmoaktiv zonada yerləşir  
ərazisində sürüşmə və subasma sahələri mövcuddur.

Dünyanın meqapolislərinə xas olan:
partlayış-yanğın
bina və qurğularda baş verən dağıntılar
nəqliyyat və s. qəzalar Bakı şəhəri üçün də xarakterikdir.

Əlaqələr:
Ünvan: AZ 1065, Bakı şəhəri, Tbilisi prospekti 121.
Telefonlar: (994 12) 512-12-26,  (994 12) 512-12-61
Faks: (994 12) 512-12-62, (994 12) 512-12-63
Email: brm@fhn.gov.az