Vətəndaşların müraciətlərinə dair qanunvericilik

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə”dən çıxarış

Geri

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 16 iyun 
tarixli 138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“Yerli icra hakimiyyətləri haqqında əsasnamə” dən
ÇIXARIŞ

 

II. Yerlİ İcra hakİmİyyətlərİ başçılarının fəalİyyətİnİn təşkİlatİ əsasları

Maddə 7. Yerli icra hakimiyyətləri başçılarının vəzifələri 

5) müvafiq inzibati-ərazi vahidində müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən və tabeliyində olan müəssisə, idarə və təşkilatlar tərəfindən vətəndaşların yazılı və şifahi şəkildə təkliflər vermək, ərizə ilə müraciət etmək hüquqlarının həyata keçirilməsi üçün zəruri şərait yaradır, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və müddətlərdə onlara cavab verilməsini təmin edir və nəzarəti həyata keçirir, vətəndaşların qəbul olunmasını təşkil edir və nəzarəti həyata keçirir;
vətəndaşların əsaslandırılmış təkliflərini öz fəaliyyətində nəzərə alır;

V. Yerlİ İcra hakİmİyyətİ başçılarının səlahİyyətlərİ

Maddə 35. Qanunçuluğun təmin edilməsi, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının qorunması sahələrində rayon, şəhər və şəhər rayonu icra hakimiyyəti başçısının səlahiyyətləri 

6) vətəndaşların qəbulunu, onların ərizə, təklif və şikayətlərinə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və müddətlərdə baxılmasını təşkil etmək, səlahiyyətləri daxilində onlara dair lazımi tədbirlər görmək, tabeliyində olan idarə, təşkilat və müəssisələrdə həmin işin təşkilinə nəzarəti həyata keçirmək;