Qurumlar

Əsaslı Tikinti idarəsi

Geri
Əsaslı Tikinti idarəsi

Rəis: Ağa-zadə Rüfət Rüfət oğlu


Qəbul otağı:
tel.: (012) 512-30-13
faks: (012) 512-30-80

İdarənin fəaliyyəti haqqında:
Əsaslı Tikinti İdarəsi Nazirliyin ehtiyacları üçün bina və qurğuların tikinti işlərinin yenidən qurulmasını və təmirinin təşkili, onların təyinatına və ümumi qəbul olunmuş normalara uyğun istismarının, tikintidə təhlükəsizliyin təmin edilməsinin öz səlahiyyətləri daxilində təşkilini, idarənin səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlər üzrə nəzarət funksiyasının həyata keçirilməsində iştirak etməsini və idarənin fəaliyyət dairəsinə aid edilən sahələrin inkişafının təmin edilməsini həyata keçirən orqandır.

Ünvan:
Bakı şəhəri, Füzuli küçəsi 69, AZ1014.