Qurumlar

«İzotop» xüsusi kombinatı

Geri
«İzotop» xüsusi kombinatı

Direktor:
Fikrət Əhəd oğlu Aslanov

Qəbul otağı:
tel.: (012) 512-49-00, 448-19-21, 512-49-04
faks: (012) 448-19-22
e-poçt: izotop@fhn.gov.az

Kombinatın fəaliyyəti haqqında:
"İzotop" xüsusi kombinatı radioaktiv mənbələrin və tullantıların qəbulu, zərərsizləşdirilməsi, uzunmüddətli saxlanılması və basdırılması, radioaktiv mənbələrin, materialların və radioizotoplu cihazların nəqli, xüsusi geyimlərin və fərdi mühafizə vasitələrinin dezaktivasiyası, ərazilərdə, təşkilatlarda və radiasiya qurğularını istismar edən müəssisələrdə radioloji monitorinq və dezaktivasiya, radioekoloji monitorinq üzrə fəaliyyət göstərir.

Ünvan: 
Abşeron rayonu, Şamaxı şossesi, 32-ci kilometr, AZ0100.