Suallar və cavablar

Qaz sızmasından zəhərlənmə hallarının qarşısını almaq üçün, məişət qazından istifadə zamanı hansı tədbirlərə əməl etmək lazımdır?

Geri
Qaz sızmasından zəhərlənmə hallarının qarşısını almaq üçün, məişət qazından istifadə zamanı hansı tədbirlərə əməl etmək lazımdır?
  • Qaz cihazının  ocaqlığını yandırmaq üçün, ilk olaraq yanan kibrit çöpünü   yaxınlaşdırın və sonra ehtiyatla qaz kranını açın;
  • Yanan qaz cihazını nəzarətsiz qoymayın;
  • Qaz piltəsinin söndüyünü gördükdə, onu yenidən yandırmamaq;
  • Kranı bağlayıb pəncərəni açmaq;
  • Qaz iyi hiss etdikdə dərhal əlaqədar təşkilatlara(Qaz idarəsinə, “112”-ə) məlumat vermək;