Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

1-ci fəsil. XALQ HAKİMİYYƏTİ


2-ci fəsil. DÖVLƏTİN ƏSASLARI


3-cü fəsil. Əsas insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları


4-cü fəsil. Vətəndaşların əsas vəzifələri


5-ci fəsil. Qanunvericilik hakimiyyəti


6-cı fəsil. İcra hakimiyyəti


7-ci fəsil. Məhkəmə hakimiyyəti


8-ci fəsil. Naxçıvan Muxtar Respublikası


9-cu fəsil. Bələdiyyələr


10-cu fəsil. Qanunvericilik sistemi


11-ci fəsil. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında dəyişikliklər


12-ci fəsil. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr