Nazirliyin texniki normativ hüquqi aktları

“Texnoloji nəqliyyat vasitələrinə, siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinə dövlət texniki baxışının keçirilməsi, dövlət texniki baxışının nəticələrinin sənədləşdirilməsi və hesabatının aparılmasına dair Təlimat”ın təsdiq edilməsi barədə

Geri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ FÖVQƏLADƏ HALLAR NAZİRLİYİ

QƏRAR

 

№ 20/01-003

 

Bakı şəhəri                                                                                      23 fevral 2018-ci il

 

“Texnoloji nəqliyyat vasitələrinə, siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinə dövlət texniki baxışının keçirilməsi, dövlət texniki baxışının nəticələrinin sənədləşdirilməsi və hesabatının aparılmasına dair Təlimat”ın təsdiq edilməsi barədə

 

“Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 30-cu maddəsinə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 28 dekabr tarixli 695 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi haqqında Əsasnamə”nin 8.13-cü və 9.11-ci, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 15 mart tarixli 40 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Nəqliyyat vasitələrinə və onların qoşqularına dövlət texniki baxışının keçirilməsi qaydaları haqqında nümunəvi Əsasnamə”nin 3.3-cü və 4.7-ci bəndlərinə uyğun olaraq və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 aprel 2006-cı il tarixli 394 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 8.2.1-ci və 10.10.4-cü yarımbəndlərini rəhbər tutaraq,

 

qərara alıram:

 

1. “Texnoloji nəqliyyat vasitələrinə, siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinə dövlət texniki baxışının keçirilməsi, dövlət texniki baxışının nəticələrinin sənədləşdirilməsi və hesabatının aparılmasına dair Təlimat” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Hüquq idarəsinə tapşırılsın ki, Qərar qəbul edildiyi gündən 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikası Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə göndərilsin.

3. Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş idarəsi (Mehriban Səadətxan) qərarın surətinin nazirliyin Aparatının müvafiq struktur bölmələrinə və qurumlarına çatdırılmasını təmin etsin.

 

 

Nazir                                                                                                 Kəmaləddin Heydərov

 

 

 

 

 

“Təsdiq edirəm”

Fövqəladə hallar naziri

____________ Kəmaləddin Heydərov

Qərar № 20/01-003

23 fevral 2018-ci il


 

Texnoloji nəqliyyat vasitələrinə, siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinə dövlət texniki baxışının keçirilməsi, dövlət texniki baxışının nəticələrinin sənədləşdirilməsi və hesabatının aparılmasına dair Təlimat

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Bu Təlimat “Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 30-cu maddəsinə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 28 dekabr tarixli 695 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi haqqında Əsasnamə”nin 8.13-cü və 9.11-ci bəndlərinə uyğun olaraq hazırlanmışdır.

1.2. Bu Təlimat Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyində (bundan sonra-Dövlət Agentliyi) texnoloji nəqliyyat vasitələrinə, habelə Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər Kаbinеtinin 2008-ci il 14 avqust tаriхli 187 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən dövlət qeydiyyatı aparılan nəqliyyat vasitələrinin Siyahısı” ilə müəyyən edilən digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinin (bundan sonra – nəqliyyat vasitəsi) dövlət texniki baxışının keçirilməsi və nəqliyyat vasitələrinin dövlət texniki baxışından keçməsi barədə elektron talonun tərtib olunması, uçotunun aparılması, dövlət texniki baxışın nəticələrinin sənədləşdirilməsi və hesabatının aparılması məsələlərini nizamlayır.1

1.3. Azərbaycan Respublikasının ərazisində istismar edilən nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyəti və avadanlığı hərəkətin təhlükəsizliyi və ətraf mühitin mühafizəsi baxımından “Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 1 nömrəli əlavə ilə müəyyən olunmuş tələblərə uyğun olmalıdır. Texniki cəhətdən nasaz olan nəqliyyat vasitələri istismara buraxılmır.

1.4. Dövlət texniki baxışının əsas məqsədi aşağıdakılardır:

1.4.1. nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətinin və təhlükəsiz istismarının qüvvədə olan norma və standartların tələblərinə müvafiq olmasına nəzarət edilməsi;

1.4.2. nəqliyyat vasitələrinin mənsubiyyətinin və digər qeydiyyat məlumatlarının dəqiqləşdirilməsi;

1.4.3. nəqliyyat vasitələri ilə bağlı cinayət tərkibli hadisələrin və inzibati hüquqpozmaların qarşısının alınması;

1.4.4. dövlət texniki baxışı keçirilərkən sürücülərin müvafiq kateqoriyalı sürücülük vəsiqələrinə və nəqliyyat vasitəsinə sərəncam hüququ verən müvafiq sənədə malik olmalarına, sürücülük vəsiqəsinin etibarlılıq müddətinə, nəqliyyat vasitələrinin sahiblərindən alınan dövlət texniki baxışının keçirilməsi ilə əlaqədar “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş məbləğdə dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənədlərin olmasına nəzarətin təmin olunması.

1.5. Dövlət Agentliyi hər il yanvarın 1-dən oktyabrın 31-dək olan müddətdə müəyyən etdiyi yerdə nəqliyyat vasitələrinin ildə bir dəfə dövlət texniki baxışından keçirilməsini təşkil edir.2

1.5-1. Növbəti texniki baxışın keçiriləcəyi gün müəyyən edilərkən bu Təlimatın 1.5-ci bəndində nəzərdə tutulmuş müddət əvvəlki texniki baxışın keçirildiyi gündən hesablanır. Nəqliyyat vasitəsinin növbəti texniki baxışının keçiriləcəyi gündən 20 gün ərzində texniki baxışdan keçirilməməsi Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyətə səbəb olur.3

1.6. Nəqliyyat vasitələri istehsal olunduğu vaxtdan bir il müddətində və bu müddətin qurtardığı il də daxil olmaqla, dövlət texniki baxışına cəlb olunmurlar.

1.7. Dövlət texniki baxışının keçirilməsi üçün dövlət rüsumu, habelə nəqliyyat vasitəsinin sahibi və ya sərəncam vermək hüququ olan digər şəxs barəsində qanuni qüvvəyə minmiş və icrası təxirə salınmamış və ya icrasına möhlət verilməmiş yol hərəkəti, yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və avtomobil yollarından istifadə qaydaları əleyhinə olan inzibati xəta haqqında iş üzrə tətbiq edilən cərimə yalnız bank, poçt, plastik kart, elektron ödəmə sistemləri və ya internet vasitəsilə həyata keçirilir. 4

1.7-1. Nəqliyyat vasitəsinə texniki baxışın keçirilməsi zamanı Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 57.1-57.4-cü və 97.4-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş qaydada çatdırılması mümkün olmayan yol hərəkəti, yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və avtomobil yollarından istifadə qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar haqqında işlər üzrə sənədlərin çatdırılması təmin edilməlidir.5

1.8. Bu Təlimatda nəzərdə tutulmayan məsələlər “Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 15 mart tarixli 40 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Nəqliyyat vasitələrinə və onların qoşqularına dövlət texniki baxışının keçirilməsi qaydaları haqqında nümunəvi Əsasnamə”yə uyğun olaraq tənzimlənir.

 

2. Nəqliyyat vasitələrinə dövlət texniki baxışının keçirilməsi, nəqliyyat vasitələrinin dövlət texniki baxışından keçməsi barədə elektron talonun tərtib olunması və uçotunun aparılması

 

2.1. Nəqliyyat vasitələrinin dövlət texniki baxışına təqdim edilməsi qaydaları haqqında kütləvi informasiya vasitələrində qabaqcadan məlumat verilir.

2.2. Nəqliyyat vasitələrinin dövlət texniki baxışı növbələrin yaranmasını istisna edən şəraitdə xüsusi avadanlıqlarla təchiz olunmuş yerlərdə Dövlət Agentliyinin müfəttişləri tərəfindən həyata keçirilir. Nəqliyyat vasitələrinə dövlət texniki baxışının və müayinənin keçiriləcəyi yer Dövlət Agentliyi tərəfindən müəyyən edilir.

2.3. Nəqliyyat vasitələrinin sahibləri (səlahiyyətli olan şəxs) onlara məxsus nəqliyyat vasitələrini texniki baxış talonunda qeyd edilən növbəti texniki baxışa təqdim edilmə vaxtından gec olmayaraq dövlət texniki baxışına texniki cəhətdən saz vəziyyətdə təqdim etməyə borcludurlar.6

2.4. Nəqliyyat vasitələrinə dövlət texniki baxışı, nəqliyyat vasitəsinin sahibi və ya nəqliyyat vasitəsinə sərəncam vermək hüququ olan və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada təsdiq olunmuş etibarnaməsi olan şəxs tərəfindən Dövlət Agentliyinə aşağıdakı sənədlər təqdim edildikdən sonra həyata keçirilir:

2.4.1. nəqliyyat vasitəsini idarə etməyə hüquq verən sənəd;

2.4.2. nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat şəhadətnaməsi;

2.4.3. nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıqların aradan qaldırılması barədə texniki xidmət göstərən texniki təmir sahəsinin və ya stansiyasının sənədi (əgər belə xidmət həmin stansiya və ya sahə tərəfindən göstərilmişdirsə);7

2.4.4. “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş məbləğdə dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənəd.

2.4.5. “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq nəqliyyat vasitələrinin sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortasına dair icbari sığorta şəhadətnaməsi.8

2.4-1. Nəqliyyat vasitələri “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq sahiblərinin mülki məsuliyyəti icbari qaydada sığortalandıqda texniki baxışa buraxılır. Bu halda müvafiq icbari sığorta müqaviləsinin mövcudluğu “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulan elektron informasiya sistemi vasitəsi ilə yoxlanılır.9

2.5. Bu Təlimatın 2.4-cü bəndində qeyd olunan sənədlərdən başqa digər sənədlərin tələb edilməsi qadağandır.

2.6. Nəqliyyat vasitəsinin sahibi və ya nəqliyyat vasitəsinə sərəncam vermək hüququ olan digər şəxs texniki baxışın keçirilməsi üçün internet vasitəsilə elektron formada müraciət edə və münasib vaxtı seçə bilər. Həmin şəxsə texniki baxışın keçirilməsi vaxtı və tarixi barədə məlumat verilir.

2.7. Dövlət Agentliyinin rəsmi internet informasiya ehtiyatında yaradılmış elektron xidmət bölməsində texniki baxışın keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlərin dəqiq siyahısı və müvafiq sənədlərin (ərizə və digər) elektron formasının yerləşdirilməsi, habelə sənədlərin elektron formada qəbul edilməsi təmin edilir. Müraciət edən şəxs müəyyən edilmiş qaydada doldurulmuş ərizəni və bu Təlimatın 2.4-cü bəndində göstərilən digər sənədlərin skan edilmiş surətlərini elektron formada Dövlət Agentliyinə təqdim edə bilər. Sənədlərin skan edilmiş surətlərinin həqiqiliyi Dövlət Agentliyinin vəzifəli şəxsində şübhə yaratdıqda, müvafiq sənədlər barədə məlumat əldə etmək üçün dövlət orqanları tərəfindən aparılan elektron informasiya ehtiyatlarından istifadə edilir, bu mümkün olmadığı halda müraciət etmiş şəxslərdən həmin sənədlərin əsli tələb edilir.

2.8. Hər bir nəqliyyat vasitəsinə dövlət texniki baxışının keçirilməsi həmin nəqliyyat vasitəsinin sahibi və ya sərəncam vermək hüququ olan digər şəxs barəsində qanuni qüvvəyə minmiş və icrası təxirə salınmamış və ya icrasına möhlət verilməmiş yol hərəkəti, yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və avtomobil yollarından istifadə qaydaları əleyhinə olan inzibati xəta haqqında iş üzrə tətbiq edilən cərimə ödənildikdən sonra nəqliyyat vasitəsinin tipinin, modelinin, dövlət qeydiyyat nişanının, eləcə də şassi (rama), ban və mühərrik nömrələrinin, rənginin nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat şəhadətnaməsində göstərilən qeydlərə uyğunluğunun yoxlanılması və axtarışda olan nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat sənədlərinin siyahısının tutuşdurulması ilə başlanır. 10

2.9. Nəqliyyat vasitəsində “Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 1 saylı Əlavəsində nəzərdə tutulmuş nasazlıqlar aşkar edildikdə nəqliyyat vasitəsinin sahibinə həmin nasazlıqlar barədə bildiriş verilir (bu Təlimata 5 nömrəli əlavə). Bildirişdə qeyd edilən nasazlıqlar aradan qaldırıldıqdan sonra nəqliyyat vasitəsinin həmin hissələrinə yenidən texniki baxış keçirilir. Bildirişdə qeyd edilən nasazlıqlar müəyyən edilmədikdə nəqliyyat vasitəsinin dövlət texniki baxışından keçməsi barədə elektron talon tərtib olunur (bu Təlimata 1 nömrəli əlavə).

2.10. Nəqliyyat vasitəsinin istifadəçisi nəqliyyat vasitəsinin dövlət texniki baxışından keçməsi barədə elektron talon barədə “Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 30-cu maddəsinin VIII hissəsinin dördüncü abzasında nəzərdə tutulmuş qaydada məlumatlandırılır.11

2.11. Texniki baxış zamanı nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıqların aradan qaldırılması barədə texniki xidmət göstərən texniki təmir sahəsinin və ya stansiyasının sənədi (əgər belə xidmət həmin stansiya və ya sahə tərəfindən göstərilmişdirsə) təqdim olunduqda nəqliyyat vasitəsinə texniki baxış keçirilir.

2.12. Dövlət qeydiyyat şəhadətnaməsində, nəqliyyat vasitəsini istifadə və idarəetmə hüququ verən sənədlərdə saxtakarlıq əlamətləri, mühərrik, zavod və şassi nömrələrinin nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat sənədlərindəki yazılarla uyğunsuzluq, aqreqat və qovşaqların nömrələrinin silinməsi, yaxud onlara saxta nömrələrin vurulması halları aşkar edildikdə, sənədlər götürülür və nəqliyyat vasitəsi müəyyən edilmiş qaydada saxlanılır. Aşkar edilmiş faktı sənədləşdirmək üçün şahidlərin iştirakı ilə akt tərtib edilir, sürücüdən (nəqliyyat vasitəsinin sahibindən) izahat alınır. Müəyyən edilmiş faktla bağlı toplanmış ilkin materiallar baxılması üçün aidiyyəti hüquq-mühafizə orqanlarına göndərilir.

2.13. Konservasiyaya (saxlanmaya) qoyulmuş nəqliyyat vasitələrinə dövlət texniki baxışı keçirilərkən onların komplektliyi yoxlanılır. Nəqliyyat vasitəsinin sazlığına şübhə olduqda, təkərləri yük altında saxlamamaq üçün qoyulmuş dayaqlar çıxarılmadan, mühərrik və ötürücü aqreqatların texniki vəziyyəti yoxlanılır.

2.14. Dövlət texniki baxışından keçmiş saz nəqliyyat vasitələrinə Dövlət Agentliyi tərəfindən nümunəsi bu Təlimata 1 nömrəli Əlavədə göstərilən texniki baxış talonu verilir.

2.15. Texniki baxış talonu nəqliyyat vasitəsinin qabaq şüşəsinin içəri hissəsinin yuxarı sağ küncünə yapışdırılır.

2.16. Dövlət texniki baxışından keçmiş saz nəqliyyat vasitələrinə verilən texniki baxış talonunun forması 100x150 mm ölçüdə olmaqla tək illər üçün açıq mavi və cüt illər üçün isə açıq qırmızı fonda olur, üz tərəfində ortada ardıcıl olaraq ellips işarəsi daxilində Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq yol hərəkətində fərqlənmə nişanı—“AZ” və texniki baxış keçirilən “il”, sol və sağ tərəflərdə texniki baxış keçirilən aylar ardıcıllıqla yerləşdirilir. Həmçinin, texniki baxış talonunun üz tərəfində Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ixtisar edilmiş adı, Dövlət Agentliyinin isə tam adı yazılır.

2.17. Talonun arxa tərəfinin yuxarısında talonun nömrəsi (altı rəqəmli), nəqliyyat vasitəsinin markası, dövlət qeydiyyat nişanı, nəqliyyat vasitəsinin sahibinin və ya sərəncam vermək hüququ olan digər şəxsin adı, soyadı, atasının adı, hüquqi şəxsin adı, texniki baxışın keçirilmə tarixi, növbəti texniki baxışın vaxtı, möhür və vəzifəli şəxsin imza yeri göstərilir.

2.18. Nəqliyyat vasitələrinin dövlət texniki baxışından keçirilməsinə nəzarət Dövlət Agentliyi tərəfindən aşağıdakı formalarda həyata keçirilir:

2.18.1. nəqliyyat vasitələrinin dövlət texniki baxışın keçirilməsi müddətinə və qaydalarına riayət olunmasının yoxlanılması;

2.18.2. dövlət texniki baxışından keçmiş nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətinin və qeydiyyat məlumatlarının müəyyən edilmiş tələblərə uyğunluğunun seçmə yolu ilə (müəssisənin ərazisində nəqliyyat vasitələri xəttə çıxarkən, qayıdarkən, həmçinin istismar prosesində) yoxlanılması;

2.18.3. nəqliyyat vasitələrinə dövlət texniki baxışın nəticələri haqqında təsdiq edilmiş məlumatların Dövlət Agentliyinin kartotekalarında uçotu aparılan nəqliyyat vasitələrinin sayı və qeydiyyat məlumatları ilə tutuşdurulması;

2.18.4. nəqliyyat vasitələrinin dövlət texniki baxışından yayınma səbəblərinin araşdırılması;

2.18.5. dövlət texniki baxışının keçirilməsinə dair məlumatların avtomatlaşdırılmış informasiya sistemində elektron daşıyıcılarda tam yerləşdirilməsi.

 

3. Dövlət texniki baxışın nəticələrinin sənədləşdirilməsi və hesabatın aparılması qaydası

 

3.1. Nəqliyyat vasitələrinə keçirilən dövlət texniki baxışın nəticələrinə görə hüquqi şəxslər tərəfindən bu Təlimata 3 nömrəli Əlavədə göstərilən “Nəqliyyat vasitəsinə texniki baxış aktı” (texniki vəziyyətə və baxışın nəticələrinə dair hissələr istisna olmaqla) doldurulur və tələb olunan digər sənədlərlə birgə Dövlət Agentliyinə təqdim edilir.

3.2. Dövlət texniki baxışın nəticələrinə görə nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyəti Dövlət Agentliyi tərəfindən təhlil olunaraq nəqliyyat vasitələrinin istismara yararsız olmasının və texniki baxışdan keçirilməməsinin səbəbləri araşdırılır və çatışmazlıqların aradan qaldırılmasına dair tədbirlər həyata keçirilir.

3.3. Dövlət texniki baxışından keçirilmiş nəqliyyat vasitələri haqqında aşağıdakı məlumatlar bu Təlimata 4 nömrəli Əlavədə göstərilən “Nəqliyyat vasitələrinə və onların qoşqularına dövlət texniki baxışının keçirilməsinin nəticələrinə dair qeydiyyat kitabı”na daxil edilir:

3.3.1. texniki baxışdan keçirilmiş nəqliyyat vasitələri və onların qoşqularının sayı;

3.3.2. nəqliyyat vasitəsinin adı və markası, dövlət qeydiyyat nişanı, şassi nömrəsi, mühərrik nömrəsi, buraxılış ili;

3.3.3. nəqliyyat vasitəsinin sahibinin (sərəncam vermək hüququ olan digər şəxs) adı, soyadı, atasının adı, hüquqi şəxsin adı, (səlahiyyətli nümayəndəsinin adı, soyadı, atasının adı);

3.3.4. nəqliyyat vasitəsinin texniki vəziyyətinə dair məlumat (saz, nasaz və ya yararsız), dövlət qeydiyyat nişanının çıxarılması və sürücülük vəsiqəsinin alınmasına dair qeyd;

3.3.5. texniki baxışın keçirilmə tarixi (gün, ay, il), nəqliyyat vasitəsinə verilən nəqliyyat vasitəsinin dövlət texniki baxışından keçməsi barədə elektron talonun nömrəsi.12

3.4. “Nəqliyyat vasitələrinə və onların qoşqularına dövlət texniki baxışının keçirilməsinin nəticələrinə dair qeydiyyat kitabı”nın səhifələri nömrələnərək qaytanlanır və beş il müddətində Dövlət Agentliyində saxlanılır.

3.5. Dövlət Agentliyi dövlət texniki baxışın nəticələri üzrə illik hesabat hazırlayaraq növbəti ilin yanvar ayının 15-dən gec olmayaraq Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinə təqdim edir.

3.6. Texniki baxışın yekun hesabatı respublika üzrə ümumiləşdirildikdən sonra Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən 1 ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim edilir.

 

 

 

 

“Texnoloji nəqliyyat vasitələrinə, siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinə dövlət texniki baxışının keçirilməsi, dövlət texniki baxışının nəticələrinin sənədləşdirilməsi və hesabatının aparılmasına dair Təlimat”a 1 nömrəli əlavə13

 

Texniki baxışdan keçmə barədə

 

ELEKTRON TALON 

 

№___________ 

 

Tərtib olunma tarixi________N/V növbəti T/B-şa təqdim olunma tarixi - Başlanğıc_______Son _________                                                                                                                   

               (gün, ay, il)   (gün, ay, il)

Qeydiyyat nişanı___________________ Qeydiyyat şəhadətnaməsinin № _________________________

Qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilmə tarixi________________ Marka, model______________________

Buraxılış ili_______________________________ Banın tipi ______________________________________

Mühərrikin №____________________________________________________________________________

Şassi №_______________________________________ Rəngi_____________________________________

Nəqliyyat vasitəsinin sahibi ________________________________________________________________                                         

(fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı / hüquqi şəxsin adı)

Sahibin ünvanı ___________________________________________________________________________

 

 

 

 

“Texnoloji nəqliyyat vasitələrinə, siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinə dövlət texniki baxışının keçirilməsi, dövlət texniki baxışının nəticələrinin sənədləşdirilməsi və hesabatının aparılmasına dair Təlimat”a 2 nömrəli əlavə

 

Nəqliyyat vasitəsinin texniki vəziyyətinin müayinə

 

A K T I

 

«.......» ........................20____ il

 

_________________________________________________________________________________

(Müayinə aparan qurumun adı)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(müayinə aparan şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı )

 

1. Nəqliyyat vasitəsinin markası, modeli və rəngi _____________________________________

_________________________________________________________________________________

2. Qeydiyyat nişanı ___________________  3 Mühərrik №-si ____________________________

4. Şassi (rama)№-si ____________________  5. Ban №-si ________________________________

6. Buraxılış ili_________________________  7. Qeydiyyat şəhadətnaməsi__________________

8. Nəqliyyat vasitələrinin məxsusluğu _______________________________________________

                                                                    (hüquqi və ya fiziki şəxsin adı)

_________________________________________________________________________________

9. Hüquqi və ya fiziki şəxsin ünvanı _________________________________________________

10. Aşkar olunmuş texniki nasazlıq __________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

11. Texniki vəziyyəti haqqında rəy __________________________________________________

                                                   (sazdır, nasazdır)

 

Müayinə aparan şəxslər      ________________________________________

(imzası, soyadı və adı)

                                                ________________________________________

(imzası, soyadı və adı)

 

 

Dövlət Agentliyinin müfəttişi __________________________________________

                                                                                             (imzası, soyadı və adı)

 

Nəqliyyat vasitəsinin sahibi  __________________________________________

                (sürücü)                                                               (imzası, soyadı və adı)

 

 

 

 

“Texnoloji nəqliyyat vasitələrinə, siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinə dövlət texniki baxışının keçirilməsi, dövlət texniki baxışının nəticələrinin sənədləşdirilməsi və hesabatının aparılmasına dair Təlimat”a 3 nömrəli əlavə

 

NƏQLİYYAT VASİTƏSİNƏ TEXNİKİ BAXIŞ AKTI

 

“__”____________   20___ -il

 

Dövlət Agentliyinin_________________________________ müfəttişi _____________________________                  

                        (baxışı həyata keçirən qurumun tam adı)                                (vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

 

________________________________balansında olan nəqliyyat vasitələrinə texniki baxış keçirdim.

                 (hüquqi şəxsin adı)

_____________________________ədəd nəqliyyat vasitəsi texniki baxışa təqdim edildi.

 

Texniki baxış zamanı aşağıdakılar aşkar olundu:

 

Nəqliyyat vasitəsinin növü, banın tipi

Marka,

model

Buraxılış

ili

 

Qeydiyyat

nişanı

Nömrəsi

Texniki

baxışın

nəticəsi

Dövlət texniki baxışından keçmə barədə elektron talonun nömrəsi14

Zavod

Mühərrik

Şassi

Ban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

                   

2

                   

3

                   

4

                   

5

                   

6

                   

7

                   

8

                   

9

                   

10

                   

Texniki baxışın nəticəsinə görə _____ ədəd nəqliyyat vasitəsindən ___ ədəd nəqliyyat vasitəsi sazdır, ____ ədəd cari təmirdədir, ___ ədəd əsaslı təmirdədir, ______ ədəd yol hərəkəti qaydalarının tələblərinə cavab vermir, ____ədəd texniki baxışa təqdim edilmədi və ______ ədəd nəqliyyat vasitəsi silinmişdir.

Dövlət Agentliyinin müfəttişi___________________________

                                                                                 (imzası, soyadı, adı)

 

Mühasib və ya onu əvəz edən şəxs______________________

                                                                               (imzası, soyadı, adı)                              

 

 

 

 

“Texnoloji nəqliyyat vasitələrinə, siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinə dövlət texniki baxışının keçirilməsi, dövlət texniki baxışının nəticələrinin sənədləşdirilməsi və hesabatının aparılmasına dair Təlimat”a 4 nömrəli əlavə

 

Nəqliyyat vasitələrinə və onların qoşqularına dövlət texniki baxışının keçirilməsinin nəticələrinə dair

 

QEYDİYYAT KİTABI

 

Başlanıb: “__”________20__- il

                                                                                   Qurtarıb: “__”________20__- il

 

Texniki baxışdan keçirilmiş nəqliyyat vasitələri və onların qoşqularının sayı

Nəqliyyat vasitəsinin adı və markası

Dövlət qeydiyyat nişanı 

Şassi nömrəsi

Mühərrik nömrəsi

Buraxılış ili

Nəqliyyat vasitəsinin sahibinin (sərəncam vermək hüququ olan digər şəxs) adı, soyadı, atasının adı, hüquqi şəxsin adı, (səlahiyyətli nümayəndəsinin adı, soyadı, atasının adı)

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 

Nəqliyyat vasitəsinin texniki vəziyyətinə dair məlumat (saz, nasaz və ya yararsız)

Dövlət qeydiyyat nişanının çıxarılması və sürücülük vəsiqəsinin alınmasına dair qeyd

Texniki baxışın keçirilmə tarixi

(gün,ay, il)

Nəqliyyat vasitəsinin dövlət texniki baxışından keçməsi barədə elektron talonun nömrəsi15

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

“Texnoloji nəqliyyat vasitələrinə, siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinə dövlət texniki baxışının keçirilməsi, dövlət texniki baxışının nəticələrinin sənədləşdirilməsi və hesabatının aparılmasına dair Təlimat”a 5 nömrəli əlavə16

 

NƏQLİYYAT VASİTƏSİNDƏ AŞKAR EDİLMİŞ NASAZLIQLAR BARƏDƏ BİLDİRİŞ

 

№___________ 

 

Verilmə tarixi_____________________________________________________________________________

Qeydiyyat nişanı____________________ Qeydiyyat şəhadətnaməsinin № ________________________

Qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilmə tarixi_______________ Marka, model_______________________

Buraxılış ili___________________________ Banın tipi __________________________________________

Mühərrikin №____________________________________________________________________________

Şassi №________________________________________ Rəngi____________________________________

Nəqliyyat vasitəsinin sahibi ________________________________________________________________                           

                 (fiziki şəxsin soyadı, adı, atasın adı / hüquqi şəxsin adı)

Sahibin ünvanı ___________________________________________________________________________

 

 

Konstruksiyaların tərkib hissələrinin və əlavə qurğularının parametrlərinin adları

Texniki vəziyyəti

(Saz/Nasaz)

1

2

3

1.

İş tormoz sisteminin vəziyyəti

 

2.

Hidravlik tormoz ötürücüsünün hermetikliyinin vəziyyəti

 

3.

Pnevmatik və pnevmohidravlik tormoz ötürücülərinin hermetikliyinin vəziyyəti

 

4.

Pnevmatik və ya pnevmohidravlik tormoz ötürücülərinin manometrinin vəziyyəti

 

5.

Duracaq tormoz sisteminin vəziyyəti

 

6.

Sükan idarəetmə mexanizminin lüftünün cəminin vəziyyəti

 

7.

Detal və qovşaqların konstruksiyada nəzərdə tutulmayan yerdəyişməsinin vəziyyəti

 

8.

Yivli birləşmələrin müəyyənləşdirilmiş  üsulla bağlanması və ya bərkidilməsinin vəziyyəti

 

9.

Nəqliyyat vasitələrinin şinlərinin protektorundakı naxışların qalmış hündürlüyünün vəziyyəti

 

10.

Şinlərdə kordun çılpaqlaşması, habelə karkasın təbəqələrə ayrılması, protektorun və şinin yan rejiminin qopması kimi yerli zədələr

 

11.

Bərkitmə boltu olmaması

 

12.

Təkərlərin diskində və çənbərlərində çatlarnın olması

 

13.

Şinlərin ölçüsünə görə nəqliyyat vasitəsinin modelinin uyğunluğu

 

14.

Şinlərin yükgötürmə qabiliyyətinə görə nəqliyyat vasitəsinin modelinə uyğunluğu

 

15.

Xarici işıq cihazlarının miqdarı, tipi, rəngi, yerləşməsi və iş rejiminin nəqliyyat vasitəsinin konstruksiyasının tələblərinə uyğunluğu

 

16.

Faraların nizamlanmasının dövlət standartlarının tələblərinə uyğunluğu

 

17.

Xarici işıq cihazlarının və işıqqaytarıcılarının vəziyyəti (çirkli olub-olmaması)

 

18.

İşıq cihazının tipinə uyğun olmayan yayıcılardan istifadə edilməsi

 

19.

Şüşə silgəclərinin müəyyən edilmiş rejimdə işləməsinin vəziyyəti

 

20.

Nəqliyyat vasitəsinin konstruksiyasında nəzərdə tutulmuş şüşəyuyanların işləməsinin vəziyyəti

 

21.

Nəqliyyat vasitəsinin konstruksiyasında nəzərdə tutulmuş arxanı göstərən güzgünün, şüşənin olmaması

 

22.

Səs siqnalının vəziyyəti

 

23.

Sürücünün görünüş dairəsini məhdudlaşdıran, şüşənin şəffaflığını korlayan, yol hərəkəti iştirakçılarını zədələmək təhlükəsi yaradan əlavə əşyaların qoyulması və ya şüşələrə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilmiş qaydanı pozmaqla örtüklərin (pərdə, jalüz və ya plyonka) çəkilməsi17

 

24.

Konstruksiyada nəzərdə tutlmuş kuzov və ya kabinə qapılarının qıfılları, yük platforması bortlarının cəftələri, sistern boğazının və yanacaq bakı tıxacının cəftələri, sürücünün oturacağının vəziyyətini nizamlayan mexanizm, qəza çıxış yerləri və onları hərəkətə gətirən qurğular, qapıları idarə edən ötürücü, spidometrin işləməməsi

 

25.

Nəqliyyat vasitələrində ilk tibbi yardım qutusu, odsöndürən, qəza dayanma nişanının  (yanıb-sönən qırmızı fənər) mövcudluğu18

 

26.

Təhlükəsizlik kəmərləri nəqliyyat vasitələrinin konstruksiyasında nəzərdə tutulduğu halda belə kəmərlərin olmaması və ya onların kəmərlərinin yararsız olması

 

27.

Nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyat nişanının standartın tələblərinə cavab verməməsi. Dövlət qeydiyyat nişanının rəqəmlərinin hündürlüyünün, cizginin qalınlığının və hərflərin ölçüsünün uyğunluğu

 

28.

Tormoz sistemlərinin, sükan idarəsinin, digər qovşaq və aqreqatların müəyyənləşdirilmiş tələblərə uyğun gələn əlavə elementləri konstruksiyada nəzərdə tutulduğu halda, onların qurulub-qururlmaması

 

29.

İşlənmiş qazların tərkibində zərərli maddələrin miqdarının dövlət standartlarında müəyyən edilmiş kəmiyyətlərdən artıq olması

 

30.

İşlənmiş qazlarda tüstünün miqdarının dövlət standartlarında müəyyən edilmiş kəmiyyətlərdən artıq olması

 

31.

Yanacaq sisteminin hermetikliyinin pozulması

 

32.

İşlənmiş qazları xaricetmə sisteminin vəziyyəti

 
 

 

 

Yekun rəy ________________________________________________________________________________

 

 

Səlahiyyətli orqan / FHN                                                      İmza________________________________ 

 

                                                                                                  

Sahibin imzası   ______________________                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                   M.Y.

 

 

 

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.     22 iyun 2018-ci il tarixli 20/01-006 nömrəli Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201806221006, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 5 iyul 2018-ci il)

2.     11 fevral 2019-ci il tarixli 20/01-002 nömrəli Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201302111002, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 fevral 2019-ci il)

3.     26 noyabr 2020-ci il tarixli 20/01-005 nömrəli Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202011261005, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 27 noyabr 2020-ci il)

4.     15 sentyabr 2021-ci il tarixli 20/01-003 nömrəli Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202109151003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 sentyabr 2021-ci il)

5.     7 aprel 2023-cü il tarixli 20/01-018 nömrəli Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202304071018, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 14 aprel 2023-cü il)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 


1 11 fevral 2019-ci il tarixli 20/01-002 nömrəli Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201302111002, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 fevral 2019-ci il) ilə “Texnoloji nəqliyyat vasitələrinə, siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinə dövlət texniki baxışının keçirilməsi, dövlət texniki baxışının nəticələrinin sənədləşdirilməsi və hesabatının aparılmasına dair Təlimat”ının 1.2-ci bənddə və 2-ci hissənin adında “dövlət texniki baxışından keçmiş saz nəqliyyat vasitələrinə texniki baxış talonunun verilməsi” sözləri “nəqliyyat vasitələrinin dövlət texniki baxışından keçməsi barədə elektron talonun tərtib olunması” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 


2 11 fevral 2019-ci il tarixli 20/01-002 nömrəli Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201302111002, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 fevral 2019-ci il) ilə “Texnoloji nəqliyyat vasitələrinə, siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinə dövlət texniki baxışının keçirilməsi, dövlət texniki baxışının nəticələrinin sənədləşdirilməsi və hesabatının aparılmasına dair Təlimat”ının 1.5-ci bənddən “hər il yanvarın 1-dən oktyabrın 31-dək olan müddətdə” sözləri çıxarılmışdır.

 


3 11 fevral 2019-ci il tarixli 20/01-002 nömrəli Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201302111002, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 fevral 2019-ci il) ilə “Texnoloji nəqliyyat vasitələrinə, siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinə dövlət texniki baxışının keçirilməsi, dövlət texniki baxışının nəticələrinin sənədləşdirilməsi və hesabatının aparılmasına dair Təlimat”ına 1.5-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 


4 22 iyun 2018-ci il tarixli 20/01-006 nömrəli Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201806221006, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 5 iyul 2018-ci il) ilə “Texnoloji nəqliyyat vasitələrinə, siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinə dövlət texniki baxışının keçirilməsi, dövlət texniki baxışının nəticələrinin sənədləşdirilməsi və hesabatının aparılmasına dair Təlimat”ının 1.7-ci bəndinə “dövlət rüsumu” sözlərindən sonra “, habelə nəqliyyat vasitəsinin sahibi və ya sərəncam vermək hüququ olan digər şəxs barəsində qanuni qüvvəyə minmiş və icrası təxirə salınmamış və ya icrasına möhlət verilməmiş yol hərəkəti və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi qaydaları əleyhinə olan inzibati xəta haqqında iş üzrə tətbiq edilən cərimə” sözləri əlavə  edilmişdir.

15 sentyabr 2021-ci il tarixli 20/01-003 nömrəli Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202109151003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 sentyabr 2021-ci il) ilə “Texnoloji nəqliyyat vasitələrinə, siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinə dövlət texniki baxışının keçirilməsi, dövlət texniki baxışının nəticələrinin sənədləşdirilməsi və hesabatının aparılmasına dair Təlimat”ının 1.7, 1.7-1 və 2.8-ci bəndlərində “yol hərəkəti və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi qaydaları” sözləri “yol hərəkəti, yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və avtomobil yollarından istifadə qaydaları” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 


5 22 iyun 2018-ci il tarixli 20/01-006 nömrəli Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201806221006, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 5 iyul 2018-ci il) ilə “Texnoloji nəqliyyat vasitələrinə, siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinə dövlət texniki baxışının keçirilməsi, dövlət texniki baxışının nəticələrinin sənədləşdirilməsi və hesabatının aparılmasına dair Təlimat”ına yeni məzmunda 1.7-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 


6 11 fevral 2019-ci il tarixli 20/01-002 nömrəli Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201302111002, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 fevral 2019-ci il) ilə “Texnoloji nəqliyyat vasitələrinə, siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinə dövlət texniki baxışının keçirilməsi, dövlət texniki baxışının nəticələrinin sənədləşdirilməsi və hesabatının aparılmasına dair Təlimat”ının 2.3-cü bənddən “texniki baxış talonunda qeyd edilən növbəti texniki baxışa təqdim edilmə vaxtından gec olmayaraq” sözləri çıxarılmışdır.

 


7 11 fevral 2019-ci il tarixli 20/01-002 nömrəli Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201302111002, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 fevral 2019-ci il) ilə “Texnoloji nəqliyyat vasitələrinə, siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinə dövlət texniki baxışının keçirilməsi, dövlət texniki baxışının nəticələrinin sənədləşdirilməsi və hesabatının aparılmasına dair Təlimat”ının 2.4.3-cü yarımbənd, 2.11-ci, 2.14-2.17-ci bəndlər və Təlimata 2 nömrəli Əlavə ləğv edilmişdir.

 


8 7 aprel 2023-cü il tarixli 20/01-018 nömrəli Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202304071018, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 14 aprel 2023-cü il) ilə “Texnoloji nəqliyyat vasitələrinə, siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinə dövlət texniki baxışının keçirilməsi, dövlət texniki baxışının nəticələrinin sənədləşdirilməsi və hesabatının aparılmasına dair Təlimat”ın 2.4.4-cü yarımbəndinin sonunda nöqtəli vergül işarəsi nöqtə işarəsi ilə əvəz edilmişdir və 2.4.5-ci yarımbənd ləğv edilmişdir.

 


9 7 aprel 2023-cü il tarixli 20/01-018 nömrəli Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202304071018, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 14 aprel 2023-cü il) ilə “Texnoloji nəqliyyat vasitələrinə, siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinə dövlət texniki baxışının keçirilməsi, dövlət texniki baxışının nəticələrinin sənədləşdirilməsi və hesabatının aparılmasına dair Təlimat”a yeni məzmunda 2.4-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 


10 22 iyun 2018-ci il tarixli 20/01-006 nömrəli Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201806221006, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 5 iyul 2018-ci il) ilə “Texnoloji nəqliyyat vasitələrinə, siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinə dövlət texniki baxışının keçirilməsi, dövlət texniki baxışının nəticələrinin sənədləşdirilməsi və hesabatının aparılmasına dair Təlimat”ının 2.8-ci bəndə “keçirilməsi” sözündən sonra “həmin nəqliyyat vasitəsinin sahibi və ya sərəncam vermək hüququ olan digər şəxs barəsində qanuni qüvvəyə minmiş və icrası təxirə salınmamış və ya icrasına möhlət verilməmiş yol hərəkəti və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi qaydaları əleyhinə olan inzibati xəta haqqında iş üzrə tətbiq edilən cərimə ödənildikdən sonra” sözləri əlavə edilmişdir.

 


11 11 fevral 2019-ci il tarixli 20/01-002 nömrəli Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201302111002, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 fevral 2019-ci il) ilə “Texnoloji nəqliyyat vasitələrinə, siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinə dövlət texniki baxışının keçirilməsi, dövlət texniki baxışının nəticələrinin sənədləşdirilməsi və hesabatının aparılmasına dair Təlimat”ının 2.9 və 2.10-cu bəndlər yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2.9. Bundan sonra nəqliyyat vasitəsi nasazlıqların olub-olmamasını müəyyən etmək məqsədilə xüsusi avadanlıqlarla təchiz olunmuş yerlərdə Dövlət Agentliyinin müfəttişin iştirakı ilə müayinədən keçirilir və 3 nüsxədən ibarət “Nəqliyyat vasitəsinin texniki vəziyyətinin müayinə Aktı” (bu Təlimata 2 nömrəli əlavə) tərtib olunur. Aktın bir nüsxəsi nəqliyyat vasitəsini müayinəyə təqdim edən şəxsə, digər nüsxəsi müayinədə iştirak edən müfəttişə verilir, üçüncü nüsxə isə müayinə yerində saxlanılır.

2.10. “Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 1 nömrəli əlavə ilə müəyyən olunmuş nasazlıqlardan biri olan nəqliyyat vasitələri nasaz hesab olunur və onların istismarı qadağan edilir.

 


12 11 fevral 2019-ci il tarixli 20/01-002 nömrəli Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201302111002, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 fevral 2019-ci il) ilə “Texnoloji nəqliyyat vasitələrinə, siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinə dövlət texniki baxışının keçirilməsi, dövlət texniki baxışının nəticələrinin sənədləşdirilməsi və hesabatının aparılmasına dair Təlimat”ının 3.3.5-ci yarımbənddə “texniki baxış talonunun nömrəsi” sözləri “nəqliyyat vasitəsinin dövlət texniki baxışından keçməsi barədə elektron talonun nömrəsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 


13 11 fevral 2019-ci il tarixli 20/01-002 nömrəli Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201302111002, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 fevral 2019-ci il) ilə “Texnoloji nəqliyyat vasitələrinə, siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinə dövlət texniki baxışının keçirilməsi, dövlət texniki baxışının nəticələrinin sənədləşdirilməsi və hesabatının aparılmasına dair Təlimat”ının 1 nömrəli Əlavə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

 

“Texnoloji nəqliyyat vasitələrinə, siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinə dövlət texniki baxışının keçirilməsi, dövlət texniki baxışının nəticələrinin sənədləşdirilməsi və hesabatının aparılmasına dair Təlimat”a 1 nömrəli əlavə

 

 

Dövlət texniki baxışından keçmiş saz nəqliyyat vasitələrinə verilən texniki baxış talonunun nümunəsi:

 

Üz tərəfi:

 

 

 

Arxa tərəfi:

 

 

 


14 11 fevral 2019-ci il tarixli 20/01-002 nömrəli Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201302111002, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 fevral 2019-ci il) ilə “Texnoloji nəqliyyat vasitələrinə, siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinə dövlət texniki baxışının keçirilməsi, dövlət texniki baxışının nəticələrinin sənədləşdirilməsi və hesabatının aparılmasına dair Təlimat”ının Təlimata 3 nömrəli Əlavədə “Texniki baxış talonunun nömrəsi” sözləri “Dövlət texniki baxışından keçmə barədə elektron talonun nömrəsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 


15 11 fevral 2019-ci il tarixli 20/01-002 nömrəli Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201302111002, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 fevral 2019-ci il) ilə “Texnoloji nəqliyyat vasitələrinə, siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinə dövlət texniki baxışının keçirilməsi, dövlət texniki baxışının nəticələrinin sənədləşdirilməsi və hesabatının aparılmasına dair Təlimat”ının Təlimata 4 nömrəli Əlavədə “Nəqliyyat vasitəsinə verilən texniki baxış talonunun nömrəsi” sözləri “Nəqliyyat vasitəsinin dövlət texniki baxışından keçməsi barədə elektron talonun nömrəsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 


16 11 fevral 2019-ci il tarixli 20/01-002 nömrəli Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15201302111002, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 21 fevral 2019-ci il) ilə “Texnoloji nəqliyyat vasitələrinə, siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinə dövlət texniki baxışının keçirilməsi, dövlət texniki baxışının nəticələrinin sənədləşdirilməsi və hesabatının aparılmasına dair Təlimat”a yeni 5 nömrəli Əlavə əlavə edilmişdir.

 


17 15 sentyabr 2021-ci il tarixli 20/01-003 nömrəli Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202109151003, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 29 sentyabr 2021-ci il) ilə “Texnoloji nəqliyyat vasitələrinə, siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinə dövlət texniki baxışının keçirilməsi, dövlət texniki baxışının nəticələrinin sənədləşdirilməsi və hesabatının aparılmasına dair Təlimat”ının Təlimata 5 nömrəli əlavənin 23-cü bəndində “hər hansı formada və ölçüdə örtüklərin (pərdə və plyonka)” sözləri “Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilmiş qaydanı pozmaqla örtüklərin (pərdə, jalüz və ya plyonka)” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 


18 26 noyabr 2020-ci il tarixli 20/01-005 nömrəli Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202011261005, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 27 noyabr 2020-ci il) ilə “Texnoloji nəqliyyat vasitələrinə, siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinə dövlət texniki baxışının keçirilməsi, dövlət texniki baxışının nəticələrinin sənədləşdirilməsi və hesabatının aparılmasına dair Təlimat”a 5 nömrəli əlavə “Nəqliyyat vasitəsində aşkar edilmiş nasazlıqlar barədə bildiriş”in cədvəlinin 25-ci bəndində “dərman” sözü “ilk tibbi yardım” sözləri ilə əvəz edilmişdir.