Как уже отмечалось, по указанию Президента Азербайджана Ильхама Алиева 7 сентября правительство Азербайджана направило 100 тонн гуманитарную помощь с целью оказания помощи представителям народности Рохинджа, страдающим от продолжающегося в Мьянме массового насилия в отношении мусульман. 09 Сентября 2017 года


С целью поддержки мусульман Рохинджа, страдающих  от продолжающегося в Мьянме в их отношении массового насилия, по поручению президента Ильхама Алиева правительство Азербайджана направило им гуманитарную помощь. 08 Сентября 2017 года


Завершилась операция по тушению лесных пожаров, которые начались 28 августа в лесной зоне, прилегающей к селам Солгуджа, Абрых и Дандых Габалинского района. 08 Сентября 2017 года


Пожар произошел в с. Аллахверянли  Джалилабадского  района. Воспламенились  горючие конструкции  чердака хлева  общ. пл. 160 кв.м и собранные внутри 20 тонн сена. Соседний хлев и...


На линию Центра Управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация  о том, что в г. Сумгаит  человек остался без помощи за закрытыми дверями. Служба спасения...


Пожар произошел в с. Кебирли Агджабединского района. Воспламенилась  крыша из камыша  хлева  на пл. 30 кв.м общ. пл. 140 кв.м.  Остальная часть хлева  была защищена...Xidmət yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarının tələblərinə riayət olunmasına nəzarəti təmin edir, yanğın təhlükəsizliyi sahəsində məcburi qaydada sertifikatlaşdırılan məhsulların və xidmətlərin sertifikatlaşdırılmasını, həmçinin yanğın təhlükəsizliyi sahəsində idarəetməni, əlaqələndirməni və dövlət yanğın nəzarətini həyata keçirir.

 
 

Yanğın təhlükəsizliyi

Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətində mütamadi olaraq ölkə ərazisində yanğın təhlükəsizliyinin vəziyyəti müzakirə olunur, Dövlət Yanğın Nəzarəti qurumlarının fəaliyyəti istiqamətləndirilir, yanğın təhlükəsizliyi sahəsində idarəetmə təkmilləşdirilir, yanğın təhlükəsizliyinin monitorinqini və proqnozlaşdırılmasını həyata keçirmək məqsədilə tədbirlər müəyyənləşdirilir.

 

Əhalinin marifləndirilməsi

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti əhalini yanğın təhlükəsizliyi bilgiləri ilə maarifləndirmək məqsədilə müxtəlif mövzuları əhatə edən regional seminarlar keçirir, yerlərdə yanğına qarşi təbliğat xarakterli səyyar foto – sərgilər nümayiş etdirir.

 

Beynəlxalq əlaqələr

 

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti müvafiq beynəlxalq təşkilatlar və xarici dövlətlərin yanğın nəzarəti orqanları ilə öz səlahiyyətləri daxilində əməkdaşlıq etmək və təcrübə mübadiləsi aparmaq hüququna malikdir.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti müvafiq beynəlxalq təşkilatlar və xarici dövlətlərin yanğın nəzarəti orqanları ilə öz səlahiyyətləri daxilində əməkdaşlıq etmək və təcrübə mübadiləsi aparmaq hüququna malikdir.