12 апреля 2019 года министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики г-н Камаладдин Гейдаров, глава исполнительной власти Шамахинского района Таир Мамедов... 12 Апреля 2019 года


12 апреля 2019 года при совместной организации Фонда Гейдара Алиева и Министерства по чрезвычайным ситуациям прошло мероприятие для учащихся Гимназии-интерната с интегрированным обучением им. генерала М.Асадова и Гимназии интернатного типа города Сумгайыт. Учащиеся были ознакомлены с деятельностью Академии Министерства по чрезвычайным ситуациям. 12 Апреля 2019 года


Гуманитарная помощь МЧС, отправленная по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от имени азербайджанского правительства в Иранскую Исламскую Республику в связи со стихийным бедствием, произошедшим в стране в результате непрерывных дождей, 10 апреля доставлена и передана по назначению. 11 Апреля 2019 года


В селе Хачмаз Огузского района сгорели горючие конструкции навеса общ. пл. 55 м², а также сложенные под ним 7 тонн сена. 


На горячую линию «112» МЧС поступила информация о 2-х гражданах, застрявших в лифте дома, расположенного в Насиминском районе г. Баку...


В Сабунчинском районе города Баку в трех комнатах одноэтажного четырехкомнатного дома, общей площадью 100 м², сгорело 50 м² горючих конструкций. Остальная часть дома была защищена от огня...Xidmət yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarının tələblərinə riayət olunmasına nəzarəti təmin edir, yanğın təhlükəsizliyi sahəsində məcburi qaydada sertifikatlaşdırılan məhsulların və xidmətlərin sertifikatlaşdırılmasını, həmçinin yanğın təhlükəsizliyi sahəsində idarəetməni, əlaqələndirməni və dövlət yanğın nəzarətini həyata keçirir.

 
 

Yanğın təhlükəsizliyi

Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətində mütamadi olaraq ölkə ərazisində yanğın təhlükəsizliyinin vəziyyəti müzakirə olunur, Dövlət Yanğın Nəzarəti qurumlarının fəaliyyəti istiqamətləndirilir, yanğın təhlükəsizliyi sahəsində idarəetmə təkmilləşdirilir, yanğın təhlükəsizliyinin monitorinqini və proqnozlaşdırılmasını həyata keçirmək məqsədilə tədbirlər müəyyənləşdirilir.

 

Əhalinin marifləndirilməsi

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti əhalini yanğın təhlükəsizliyi bilgiləri ilə maarifləndirmək məqsədilə müxtəlif mövzuları əhatə edən regional seminarlar keçirir, yerlərdə yanğına qarşi təbliğat xarakterli səyyar foto – sərgilər nümayiş etdirir.

 

Beynəlxalq əlaqələr

 

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti müvafiq beynəlxalq təşkilatlar və xarici dövlətlərin yanğın nəzarəti orqanları ilə öz səlahiyyətləri daxilində əməkdaşlıq etmək və təcrübə mübadiləsi aparmaq hüququna malikdir.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti müvafiq beynəlxalq təşkilatlar və xarici dövlətlərin yanğın nəzarəti orqanları ilə öz səlahiyyətləri daxilində əməkdaşlıq etmək və təcrübə mübadiləsi aparmaq hüququna malikdir.