ENG     23 Aprel 2017 -ci il
 
  Aktual
  Xəbərlər
  Cəmiyyət
  Maarifləndirmə
  Hadisə
  Müxtəlif
  Arxiv
14 Aprel 2017-ci il
N 13 (528)

Əlaqə
Redaksiyanın ünvanı:
.......................................
Bakı şəhəri, Əliyar Əliyev küçəsi 3
.......................................
Tel.: 566 86 70
Faks: 566 86 71
566 86 74
566 86 79


  Baş səhifə / Maarifləndirmə
Maarifləndirmə
14 Aprel 2017 Avtonəqliyyat müəssisələrində yanğın təhlükəsizliyi
14 Aprel 2017 Ekstremal hadisələrə hazır olun!
14 Aprel 2017Föv­qə­la­də Hal­lar Na­zir­li­yi xə­bər­dar­lıq edir:
Dəm qazı təhlükəsi
14 Aprel 2017 "112"/"101" QAYNAR TELEFON XƏTTİNƏ BU HALLARDA MÜRACİƏT ETMƏK OLAR:

Avtonəqliyyat müəssisələrində yanğın təhlükəsizliyi

(əvvəli ötən sayımızda)

Qaz balonlu avtomobildə yanğının baş verməsi halında aşağıdakı tədbirlər görülməlidir:

- magistral xətdə və balonda olan ventillər bağlanmalı;

-mühərrikin işlək vəziyyətində dirsəkli valın dövretmələrinin sayı artırılaraq, qaz xəttində ventildən karbüratora qədər olan qaz sərf edilməli;

-yanğın karbon qazlı və ya tozlu odsöndürənlərlə, yanğınsöndürmə qurğuları və qumla söndürülməli;

- qaz balonu bol su ilə sulanmalıdır.

İldırım çaxması zamanı mayeləşdirilmiş və sıxılmış qazların boşaldılmasını  icra etmək qadağandır.

Avtomobillərin təmiri və texniki qulluq zamanı da yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına əməl edilməlidir. Belə ki, yanacaq cəninin çıxarılması ilə əlaqədar olan, eləcə də çənlərdən yanacaq sızması mümkün olan yanacaq xətlərində texniki qulluq və texniki təmir aparılmazdan əvvəl, həmin çənlərin və yanacaq xətlərinin daxili tamamilə  yanacaqdan təmizlənməlidir. Yanacağın boşaldılması onun alışması mümkünlüyünü istisna edən yerlərdə həyata keçirilməlidir. Boşaldılmış yanacağın  texniki qulluq və texniki təmir məntəqələrində saxlanılması qadağandır.

Qığılcım əmələgəlməsinin qarşısının alınması üçün benzini bir qabdan digərinə boşaldan  borunun dəliyinə latun ərintisindən hazırlanmış və qabın dibinədək endirilən zəncir bərkidilməlidir. 

Təmirdən əvvəl benzin çənləri yuyulmalı və içərisindəki yanacaq buxarları  tam kənarlaşdırılanadək  buxarlandırılmalıdır.

Dəmirçi, termiki, qaynaq, rəngsazlıq və ağac emalı işləri yalnız xüsusi ayrılmış  otaqlarda həyata keçirilməlidir.

Minik avtomobillərinin təmirindən və texniki qulluq  göstərilməsindən əvvəl yanacaq çənləri tam boşaldılmalı və mühərrikin yağ doldurucu "boğazı" kip bağlanmalıdır.

Yanacaqdoldurucu kolonları, cənləri, nasosları, əlaqə xətlərini və içərisində benzin saxlanılmış digər tutumları, yalnız onlar benzin qalıqlarından təmizləndikdən, habelə alışmanın və partlayışın baş vermə mümkünlüyünü istisna edən təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət edilməklə  zərərsizləşdirildikdən sonra təmir etmək olar.

Qaz balonlu avtomobildə elektrik avadanlığı cihazları yoxlanılmazdan (tənzimlənməzdən) əvvəl  bütün ventillər kip bağlanılmalı və mühərrikin yerləşdiyi örtükaltı sahənin  havası əsaslı şəkildə  dəyişdirilməlidir.

Detalların yuyulması üçün yanmayan tərkibli pastalardan, həlledici və emulsiyalardan istifadə edilməlidir.

Etilləşdirilmiş benzinlə işləyən mühərrik hissələrinın neytrallaşdırılması məqsədilə  kerosinlə yuyulmasına  yalnız bu məqsədlər üçün xüsusi ayrılmış yerlərdə icazə verilir.

Doldurulması üçün quraşdırılan akkumulyator batareyaları bir - biri ilə  öz aralarında qığılcımlanma ehtimalını istisna edən, etibarlı elektrik əlaqəsi olan, möhkəm birləşən sixacla (turşu tərkibli akkumulyatorlar üçün) və ya hamar səthi ucluqlarla (qələvi akkumulyator üçün) birləşdirilməlidir. Akkumulyator batareyalarının sıxaclarının "burma naqillə" birləşdirilməsi qadağandır.

Akkumulyator otağına açıq alovla (yandırılmış kibrit, siqaret və.s.) daxil olmaq, akkumulyatorların doldurulması üçün nəzərdə tutulan otaqlarda elektrik qızdırıcı cihazlardan (elektrik plitəsi və.s.) istifadə etmək qadağandır.

Avtonəqliyyat müəssisələrində qaynaq və lehimləmə işləri mövcud  yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına və müəyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş digər normativ sənədlərin tələblərinə uyğun olaraq aparılmalıdır.

Şin təmiri işlərinin təşkili mövcud yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq yanğın təhlükəsizliyini təmin etməlidir.

Rezin yapışqanların hazırlanması və yapışdırılacaq səthə çəkilməsi ilə bağlı işlər təcrid edilmiş otaqlarda həyata keçirilməlidir.

Şinləri təmir edən və isitmə  qurğularının yaxınlığında benzin,  yapışqan və digər alovlanan və yanar materialların  saxlanılması qadağandır.

Boyama qurğularının işinin təşkili, yerləşdirilməsi və istismarı mövcud   yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq yanğın təhlükəsizliyini təmin etməlidir.

Boyama otağından kənarda boş qabların saxlanılması üçün xüsusi meydança ayrılmalıdır. Boş qablar vaxtlı - vaxtında müəssisə ərazisindən kənarlaşdırılmalıdır.

Lak - boya materialları üçün həlledici və durulaşdırıcı qismində benzoldan, metanoldan və pirobenzoldan istifadə etmək qadağandır. Bunun mümkün olduğu bütün hallarda isə lak - boya materiallarında toluol və ksilolun tətbiqi (15%-dən cox olmayaraq)   məhdudlaşdırılmalıdır.

Eyni boyama kamerasında nitrosellüloza, yağlı və sintetik lak - boya materialları ilə işləmək qadağandır.

Hər bir elektrik boyama kamerasını avtomatik yanğınsöndürmə qurğusu ilə (karbon qazlı, aerozolla  və s.) təchiz etmək lazımdır.

Yüksək gərginlikli avadanlıq şəbəkədən ayrıldıqdan sonra qalıq yüklənmənin aradan qaldırılması məqsədilə elektrik boyama kameraları elektrik qurğularının quraşdırılması qaydaları üzrə zona siniflərinə uyğun icrada olan avtomatik elektrik boşaldıcı cihazlarla  təchiz olunmalıdır.

Qurutma kameralarının qızdırıcı elementləri rənglənən məmulatlara toxunmadan və  üzərinə  boya düşməsindən etibarlı mühafizə olunmalıdır.

Qurutma kameraları müvafiq elektrik temperatur bildiriciləri ilə təchiz olunmalıdır. Temperaturun nizamlanması avtomatik həyata keçirilməlidir.

Silgi materialları istifadə edildikdən sonra  qapaqlı metal yeşiklərə yığılmalı və hər iş növbəsinin sonunda istehsalat otağından çıxarılaraq xüsusu ayrılmış yerə aparılmalıdır.

Rənghazırlama və boyama otaqlarında açıq alovun  tətbiqi və qığılcımın əmələ gəlməsi ilə əlaqədar işlər (qaynaq işləri və. s) aparmaq, kameraların təmizlənməsi üçün sürtünmədən və zərbədən qığılcım əmələ gətirən, qara metaldan olan alətlərdən və cilalayıcı alətlərdən istifadə etmək, boyama sahələrində, boya və həlledicilərin saxlanıldığı yerlərdə siqaret çəkmək, tonqal qalamaq, lehimləmə lampalarından və elektrik lehimləmə cihazlarından istifadə etmək qadağandır.

Avtonəqliyyat müəssisələrində yanğın baş verən zaman müəssisənin inzibati heyətinin, sahə rəisinin, KYD-nin rəisinin hərəkətləri ilk növbədə insanların təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə və təxliyəsinə yönədilməlidir.

Müəssisənin inzibati heyəti müəssisədə baş verən hər bir yanğın hadisəsi üzrə yanğının baş verməsinə və inkişafına səbəb olan bütün şəraiti aydınlaşdırmalı və zəruri profilaktik tədbirləri həyata keçirməlidir. 

FHN Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin

 Yanğına qarşı təbliğat şöbəsi     

 

 Ekstremal hadisələrə hazır olun!

Avtomobil idarə edən hər bir sürücü müxtəlif ekstremal hal və hadisələrə (avtomobillə toqquşma, hər hansı bir yerə çırpılma, piyadanı vurmaq və s.) hazır olmalıdır. Bu cür hallardan əlavə, avtomobilin özündə baş verə biləcək texniki nasazlıq, həmçinin əlverişsiz hava və yol şəraiti sürücü üçün problem yarada bilər. Adətən, təcrübəli sürücülər belə halları qabaqcadan nəzərə alırlar. Bu isə ekstremal halların qarşısını almaqda onlara imkan yaradır. 

Ekstremal hallardan biri də hərəkət halında olan avtomobilin ön şüşəsinin qırılmasıdır. Ön şüşənin qırılması xüsusilə sürətli hərəkət edən nəqliyyat  vasitələrində ciddi qəzaya səbəb ola bilər. Şüşə qırılıbsa, bu zaman avtomobili idarə etmək çətinlik yaradır. Çünki sürücünün görmə trayektoriyası zəifləyir. Belə hadisə baş verərkən diqqətinizi toplamaq üçün qırılmış şüşəni tamamilə avtomobildən ayırmağa çalışın. Əvvəlcə nəqliyyat vasitəsinin şüşəyə yaxın olan qızdırıcı və ventilyasiya dəliklərinə  kağız qoyaraq şüşə parçalarının buraya düşməsinin qarşısını alın. Kağız yoxdursa,  bez parçadan da istifadə edə bilərsiniz. Sonra şüşəni içəridən çölə doğru qırın. Bu əməliyyat üst künclərdən ortaya doğru yavaşca edilməlidir. Sözsüz ki, bu zaman şüşə parçaları avtomobilin ön oturacağının üstünə töküləcək. Oturacaqlara tökülən şüşə qırıqlarını yığaraq neylon bir torbaya qoyun və ən yaxın zibil qutusuna atın. Şüşə parçalarını yola atsanız digər sürücülərə ziyan vermiş olarsınız.

Təbii ki, ön şüşə yoxdursa, bu zaman siz avtomobili idarə edə bilməyəcəksiniz. Külək buna imkan verməyəcək. Ona görə də güzgülərdən faydalanaraq avtomobilinizi yolun sağ tərəfinə çəkin.

Avtomobildə yarana biləcək təhlükəli vəziyyətdən biri də qəflətən baş verən yanğındır. Diqqətli olsanız, avtomobildə yanğını dərhal hiss edə bilərsiniz. Kabinədə benzin, yaxud yanmış rezin iyi,  kapot altından çıxan tüstü yanğının baş verdiyini göstərən əlamətlərdəndir. Kapot altında baş verən yanğını söndürərkən ehtiyatlı olun, ona görə ki, alov sizin sifətinizi və əlinizi yandıra bilər. Təhlükədən qorunmaq üçün kapotu yavaş-yavaş və ehtiyatla açın. Bu zaman kapotu kənardan hər hansı bir əşya ilə (taxta parçası, dəmir və s.) açmaq daha məqsədəuyğundur. Belə etsəniz, alov sıçrayışı sizə xətər yetirməyəcək. Bəzən yanğın bütün mühərriki əhatə edir və onu söndürmək heç də asan olmur. Alovu söndürə bilmədiyiniz halda avtomobildən uzaqlaşın. Nəzərə alın ki, söndürülməyən alov mütləq yanacaq bakının partlayışına səbəb olacaq. Təhlükənin ciddiliyini nəzərə alaraq yanan avtomobildən mümkün qədər uzaqlaşın.

Avtomobilin şinlərinin qəflətən partlaması da ciddi təhlükə mənbəyidir. Etiraf etmək lazımdır ki, bu cür ekstremal vəziyyət yaranarkən, ən təcrübəli sürücü belə özünü itirir. Təmkinli olmaqla vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq mümkündür. Yəni sürücü özünü itirməməli, sükanı əlindən buraxmamalıdır. Arxa şin partlayarkən avtomobilin arxa hussəsi sağa və ya sola doğru əyiləcək. Ön şinlərdən biri partladığı zaman isə nəqliyyat vasitəsi kəskin şəkildə şinin partladığı istiqamətə doğru  sürüşür. Belə vəziyyətlə üzləşərkən, dediyimiz kimi, özünüzü təmkinli aparın və sükanı bir istiqamətdə tutmağa çalışaraq avtomobili dayandırın. Sürücünün təmkini avtomobildə olan sərnişinlərin də vahiməyə düşməsinin qarşısını alır.  

Yuxarıda qeyd olunanlardan belə nəticəyə gəlmək mümkündür ki, yola çıxan hər bir sürücü  avtomobilini texniki baxışdan keçirməlidir. Sürücünün özünün həyata keçirdiyi texniki baxışa nələr daxildir? Ön və arxa təhlükəsizlik kəmərlərinin, siqnal və faraların işlək vəziyyətdə olması, şinlərin normal qaydada olmasını yoxlamaq hər bir sürücünün vəzifəsidir. Bu işi həyata keçirmək o qədər də vaxt aparmır. Amma sizi təhlükədən qoruyur. Yola çıxarkən şüşələri, güzgü və faraların təmiz olmasına da riayət edilməlidir. Unutmayın ki, avtomobilinizdə  yanğınsöndürücü və ilk yardım çantasının olması çox vacibdir. Bunlarsız yola çıxmayın.

Əziz sürücülər, ekstremal hadisələr hər an baş verə bilər. Heç kim belə hadisələrdən sığortalanmayıb. Buna görə də ehtiyatı əldən verməyin ki, evinizə sağ-salamat qayıdasınız.

                      Hazırladı: Mehman Fərzəliyev

 

 Föv­qə­la­də Hal­lar Na­zir­li­yi xə­bər­dar­lıq edir:
Dəm qazı təhlükəsi

 

 

 

 

 

 "112"/"101" QAYNAR TELEFON XƏTTİNƏ BU HALLARDA MÜRACİƏT ETMƏK OLAR:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qəzetin çap variantı
Qəzet Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir. Qeydiyyat nömrəsi - 1873.
Təsisçi Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi.
Bütün hüquqlar qorunur.
© 2009-cu il