ENG     25 Aprel 2019 -ci il
 
  Aktual
  Xəbərlər
  Cəmiyyət
  Maarifləndirmə
  Hadisə
  Müxtəlif
  Arxiv
19 Aprel 2019-ci il
N 14 (612)

Əlaqə
Redaksiyanın ünvanı:
.......................................
Bakı şəhəri, Əliyar Əliyev küçəsi 3
.......................................
Tel.: 566 86 70
Faks: 566 86 71
566 86 74
566 86 79


  Baş səhifə / Müxtəlif

Texnogen qəzalar

Elmi-texniki tərəqqi  inkişaf etdikcə, onun nailiyyətləri artdıqca ortaya çıxan texnogen mənşəli fəlakət və hadisələrin sayı da artmış olur.  Təbiətdə baş verən fəlakətlər, həmçinin sayca çoxalan texnogen mənşəli qəzalar insanlardır bu barədə daha çox düşünməyə vadar edir. Son illərdə sayı bir neçə dəfə artan texnogen mənşəli qəzalar nəticəsində çox sayda insan həyatını itirmiş, travma və xəsarətlər almışdır. Bu səbəbdən cəmiyyət artıq daha təhlükəsiz inkişaf və tərəqqi üzərində düşünməyə çalışır.

Texnogen mənşəli  fövqəladə hallar dedikdə ümumilikdə, insanın sənaye və təsərrüfat fəaliyyəti ilə əlaqədar olan qəza və fəlakətlər nəzərdə tutulur. Bu hadisələr əsasən  lokal, regional, dövlət, dövlətlərarası və qlobal xarakterli olmaqla bir neçə növə ayrılır.

Tarix boyu insan təfəkkürünün inkişafı, yeni kəşflərin edilməsi bəşəriyyətə  nailiyyətlər qazandırmaqla yanaşı,  həm də fəlakət və bəlalar gətirmişdir.  Hər gün xəbərlərdən eşitdiyimiz güclü partlayışlar, sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyatda baş verən qəzalar, yanğın hadisələri bunun ən bariz nümunələrindəndir. İnsanlar texniki tərəqqinin inkişafı üçün ağır "cərimə" ödəməli olurlar.

 Dünyada baş verən texnogen mənşəli fövqəladə hadisələrin 2/3 hissəsi nəqliyyatda baş verən qəzalarla xarakterizə olunur. Yerdə qalan digər üçdə bir hissəni sənaye və enerji obyektlərində baş verən iri həcmli yanğınlar və digər texnogen fəlakətlər təşkil edir. Müasir dövrdə nəqliyyatın hər bir növü insan həyatı və sağlamlığı üçün potensial təhlükəli hesab olunur. Texniki tərəqqinin inkişafından maksimum yararlanaraq müasir nəqliyyatda son dərəcə yüksək komfort və  sürət əldə edilmiş, bir sıra təhlükəsizlik tədbirləri tətbiq edilmişdir. Lakin  bununla bərabər, maksimum təhlükə riski qalmaqdadır.

Son illərdə istehsalat və sənayedə texniki tərəqqinin nailiyyətləri artdıqca, eyni zamanda təhlükəsizlik məsələsinə xüsusi diqqət ayrılmağa başlanılmışdır. Müasir mürəkkəb istehsal prosesi getdikcə yüksək dərəcəli etibarlıq prinsipi ilə  layihələnir. Lakin aydın məsələdir ki, mütləq qəzasız vəziyyət mövcud deyildir. Bu kimi qəzaların  səbəblərinə əsasən  aşağıdakılar aid edilir:

- səhv layihələndirilmə və binaların yetərli təhlükəsizlik dərəcəsinin olmaması

- keyfiyyətsiz tikinti və ya layihədən kənara çıxmalar

- istehsalatın qeyri-düzgün yerləşdirilməsi

- heyətin intizamsızlığı, laqeydliyi və lazımi səviyyədə hazırlığının olmaması səbəbindən texnoloji prosesin tələblərinin pozulması və s.

Sadalanan bu səbəblərdən biri yetərlidir ki, insan həyatı üçün təhlükəli olan qəzanın baş verməsinə gətirib çıxarsın. Bu kimi qəzalar həyati təhlükə ilə yanaşı, həmçinin iqtisadiyyata da güclü maddi zərər vurur, eyni zamanda zərərçəkmiş insanların uzunmüddətli mənəvi və psixoloji zədələr də almasına gətirib çıxarır. Bu səbəbdən özümüzdən asılı olan bu təhlükəli qəzaların baş verməməsi üçün hər bir şəxs işində və fəaliyyətində maksimum dərəcədə təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət etməlidir.

N.AĞALAROVA

 Qəzetin çap variantı
Qəzet Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir. Qeydiyyat nömrəsi - 1873.
Təsisçi Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi.
Bütün hüquqlar qorunur.
© 2009-cu il