Ay:  January   February   March   April   May   June   July   August   September   October   November   December  

03 August 2011

Qarşısına qoyulmuş vəzifələri vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirmək məqsədilə Bakı Regional Mərkəzinin əməkdaşları daim yüksək hazırlıq vəziyyətində olmalıdırlar.

Ay:  January   February   March   April   May   June   July   August   September   October   November   December