Ay:  January   February   March   April   May   June   July   August   September   October   November   December  

28 November 2011


25 November 2011


24 November 2011


23 November 2011


18 November 2011


17 November 2011


16 November 2011


16 November 2011


14 November 2011


02 November 2011

Tədbirin təşkilində məqsəd iştirakçılara məişətdə işlədilən elektrik avadanlıqları ilə təhlükəsiz davranma qaydaları, fövqəladə hallar baş verərkən “101”,  “112” xidmətləri ilə əlaqə saxlamağın vacibliyi və digər aktual məsələlər barədə ətraflı məlumatlar çatdırmaq olmuşdur.

Ay:  January   February   March   April   May   June   July   August   September   October   November   December