Qurumlar

Kiçik Həcmli Gəmilər üzrə Dövlət Müfəttişliyi

Geri

Rəis: Cahangir Rza oğlu Qulamov

Qəbul otağı:
tel.: (99412) 512-17-37
faks: (99412) 512-17-21
e-poçt: khgdm@fhn.gov.az

Müfəttişliyin fəaliyyəti haqqında:
Kiçik Həcmli Gəmilər üzrə Dövlət Müfəttişliyi qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikasının daxili dəniz və ərazi sularında, çaylarda, su anbarlarında, digər sututarlarda kiçik həcmli gəmilərin təhlükəsiz hərəkətinə dövlət nəzarətini, habelə gəmilərin və onların dayanacağı üçün bazaların, qurğuların, yanalma körpülərin və keçidlərin təhlükəsiz istismarına texniki nəzarəti həyata keçirən icra hakimiyyəti orqanıdır.

Ünvan:
AZ1025, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi, 26

Kiçik Həcmli Gəmilər üzrə Dövlət Müfəttişliyinin rəsmi internet informasiya resursu - www.khg.fhn.gov.az