Beynəlxalq sənədlər

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Rusiya Federasiyası Hökuməti arasında fövqəladə halların qarşısının alınması və aradan qaldırılması sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Geri
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Rusiya Federasiyası Hökuməti arasında fövqəladə halların qarşısının alınması və aradan qaldırılması sahəsində əməkdaşlıq haqqında 2001-ci il yanvarın 9-da Bakı şəhərində imzalanmış Saziş təsdiq edilsin.

2. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 2 fevral 2001-ci il

№ 68-IIQ

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (14 fevral 2001-ci il, № 36).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (28 fevral 2001-ci il, № 2, maddə 86)