Ən çox verilən suallar

Radioaktiv, kimyəvi və digər zəhərli maddələr, habelə partlayıcı maddələr aşkar olunduqda onlar necə zərərsizləşdirilir?

Geri
Radioaktiv, kimyəvi və digər zəhərli maddələr, habelə partlayıcı maddələr aşkar olunduqda onlar necə zərərsizləşdirilir?
  • Deqazasiya üsulu ilə əşyaları təbii yolla havada günəş şüaları altında zərərsizləşdirmək;
  • Fiziki üsulla deqazasiya zamanı əşyanın səthindəki zəhərləyici maddələr lehim maddəsi ilə yandırılır, yaxud  buxarlandırmaqla digər maddələrlə durultmaqla,əridici məhlularla yuyulur, suda qaynatmaqla kənar edilir və ya məhv edilir.