Fövqəladə hallarla bağlı davranış qaydaları

Buz bağlama

Geri
Buz bağlama – torpağın üstündə, səkilərdə, yollarda və əşyaların üzərində (ağac, məftil və s.) yağmış yağış sularının, şehin və ya dumanın donması ilə əmələ gələn buz qatıdır. Buz bağlama, adətən, şaxtalı havada müşahidə edilir. Donmuş buz qatının qalınlığı bir neçə santimetrə çata bilər.

Buz bağlama zamanı necə hərəkət etməli:

- hava proqnozunda buz bağlama olacağı haqqında məlumatı izləyin;

- ayaqqabını sürüşməyə qarşı hazırlayın – ayaqqabının dabanına metal basma, quru altlığa isə yapışqan plastır, yaxud izolyasiya lenti yapışdırın. Altlığı qum və sumbata kağızı ilə sürtün;

- ehtiyatla, tələsmədən, ayaqqabını yerə bütövlükdə basaraq hərəkət edin. Bu zaman ayaqlar azca zəiflədilmiş, əllər boş olmalıdır;

- yaşlı insanların rezin ucluqlu əsadan, yaxud ucları batıcı olan xüsusi çubuqdan istifadə etməsi tövsiyə olunur;

- sürüşsəniz zərbənin gücünü azaltmaq ücün oturun;

- yıxılanda özünüzü toparlayın,qollarınızı büküb diyirlənərək zədə almaqdan qorunun;

- sürüşərək zədə almısınızsa, təcili tibbi yardıma müraciət edin.